Έλληνες Ευρωβουλευτές τοποθετηθείτε υπεύθυνα: ΟΧΙ στη CETA | Ιανουάριος κρίσιμος μήνας για τη δημοκρατία, το περιβάλλον, την εθνική ανεξαρτησία | Δεν θα αφήσουμε τις πολυεθνικές να καθορίζουν τους κανόνες

 

Κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη CETA, η Βαλλονία πέτυχε τη περίληψη θεμελιωδών τροποποιήσεων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η CETA δεν μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί σημαίνει ότι παραμένει άνιση, με, αφενός, μη-δεσμευτικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για τις πολυεθνικές εταιρείες και, από την άλλη πλευρά, τη δυνατότητα για τις εταιρείες αυτές να επιτεθούν σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς νόμους των κρατών μελών μπροστά σε ένα Διεθνές διαιτητικό Δικαστήριο. Ο υπεύθυνος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο, Artis Pabriks, θα παρουσιάσει στις 23 και στις 24 Ιανουαρίου 2017, μια σύσταση με την οποία καλεί τους ευρωβουλευτές να δώσουν την έγκρισή τους για τη σύναψη της συμφωνίας, χωρίς να αφήνει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της συμφωνίας.
Αυτός είναι ένας σοβαρός περιορισμός στην άσκηση της αποστολής των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας. Ο περιορισμός αυτός γίνεται ακόμη πιο σοβαρός από το γεγονός ότι σύντομα η νέα «διοργανική συμφωνία (…) για τη βελτίωση της νομοθεσίας», η οποία εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2016 θα τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με το σημείο 40, η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνει δεσμευτικές ερμηνείες και τροποποίηση διεθνών συνθηκών, ενώ είναι υπό διαπραγμάτευση μέσω μιας μεικτής επιτροπής.
Αγαπητοί συμπολίτες που διαβάζετε αυτό το μήνυμα, σας καλούμε να γράψετε σε εκλεγμένους βουλευτές σας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας: 1) να αρνηθούν να δώσουν την έγκρισή τους για τη σύναψη της συμφωνίας CETA, και 2) να αρνηθούν να δώσουν έγκριση για οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου έως ότου η νέα «διοργανική συμφωνία (…) για τη βελτίωση της νομοθεσίας” αρχίσει να ισχύει.
Επίσης, σας προσκαλούμε να ζητήσετε το πρώτο καθήκον αυτής της επιτροπής να είναι να ξαναγραφτούν οι εντολές που δίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από δημόσια κοινωνική συζήτηση που θα διοργανώνεται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αγαπητοί συμπολίτες, οι ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί και οι οποίοι σας εκπροσωπούν θα πρέπει να σας ακούσουν. Αρχίζουν τις εργασίες τους στις 9 Ιανουαρίου. Έτσι, το συντομότερο δυνατόν, πρέπει να τους τηλεφωνήσετε ή να στείλετε ένα e-mail ή ένα φαξ για να τους δείξουμε τις προσδοκίες σας σε σχέση με τη CETA.
Βρείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των εκλεγμένων ευρωβουλευτών σας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ε.Π. δεν συνιστά την αποστολή μηνυμάτων σε Ευρωβουλευτές που εκλέγονται από τη Χ.Α.