Έρευνα με θέμα τον Υπερτουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση | Η περίπτωση της Σαντορίνης

Με εξώφυλλο τη Σαντορίνη κυκλοφόρησε η έρευνα για την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου TRAN με θέμα:  Υπερτουρισμός: επιπτώσεις και πιθανές πολιτικές αντιμετώπισης

Research for TRAN Committee – Overtourism: impact and
possible policy responses

Η μελέτη αυτή αντιμετωπίζει το πολύπλοκο φαινόμενο του υπερτουρισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρουσιάζονται περιπτώσεις μελέτης πόλεων, εξετάζονται προσεγγίσεις διαχείρισης και αξιολογεί πολιτικές απαντήσεις.
Η περίπτωση της Σαντορίνης παρουσιάζεται στη σελίδα 215.
 Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση του Υπερτουρισμού  απαιτούνται  πολιτικές και συνεργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και των προορισμών
από τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ παρακολουθεί το θέμα του Υπερτουρισμού σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Έχει προσυπογράψει τη Διακήρυξη του Βερολίνου για τη Μεταρρύθμιση του Τουρισμού  [ΕΔΩ] και προγραμματίζει δράσεις για την προβολή ενός εναλλακτικού μοντέλου τουρισμού που να σέβεται το περιβάλλον και θα ενισχύει την τοπική οικονομία, σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Περισσότερες αναρτήσεις για τον τουρισμό ΕΔΩ.