ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

31.12.2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΗΓΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
   
    ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΑΧΟΥΝΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΙΘΑΡΑ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΒΙΛΙΑΝΙ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΛΑΤΑΝΑ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΣΚΙΠΙΖΑ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΥΡΑ(ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ)
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΠΑΦΙ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΕΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΧΑΡΑ-ΜΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
   
       ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
    ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΚΕΡΑΜΙΔΙ)
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΦΥΛΗ-ΧΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ