Δεν πάει άλλο…. ακόμα και την ξυλεία από το ξεκαλούπωμα πετάνε στους κάδους αστικών αποβλήτων για να την απομακρύνει ο Δήμος !!! | ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Οι ΦτΦ θεωρούν ότι το πιο σύνθετο, δύσκολο οικολογικό, οικονομικό πρόβλημα είναι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων γιατί εμπλέκονται τουλάχιστον τρεις φορείς (κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος) αλλά και γιατί  απαιτείται η υπευθυνότητα και η συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμογή των εθνικών, περιφερειακών και τέλος τοπικών σχεδίων/ κανονισμών καθαριότητας.
Στην επάνω φωτογραφία βλέπετε μαύρους σάκους που περιέχουν μικρού μεγέθους ξύλα από το ξεκαθάρισμα/  ξεκαλούπωμα της οικοδομής, στην από κάτω φωτογραφία.
Η ενημέρωση, η συμμετοχή, η συμμόρφωση του πολίτη στην εφαρμογή των προγραμμάτων, τοπικών σχεδίων διαχείρισης αστικών αποβλήτων είναι απαραίτητη. Και στο τέλος αν δεν συμμορφώνεται υπάρχουν και οι ποινές.
Οι ΦτΦ προετοιμάζουν μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και των δημοτικών αρχών, με θέμα “Μηδενικά απόβλητα στην Ελλάδα”. “Αναμείνετε στο ακουστικό σας”