Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έγινε η έναρξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ, COP22, για το κλίμα στο Μαρόκο | ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ “ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ το έδαφος = Προστατεύουμε το κλίμα” | people4soil “Το έδαφος είναι το Μέλλον”

 
Η  επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ, Πατρίσια Εσπινόζα δήλωσε στην έναρξη:
«Η πρόωρη ενεργοποίηση της συμφωνίας των Παρισίων είναι ξεκάθαρα αιτία για πανηγυρισμούς, αλλά αποτελεί παράλληλα υπενθύμιση των υψηλών προσδοκιών που έχουμε όλοι μας. Η επίτευξη των στόχων και των φιλοδοξιών της συμφωνίας των Παρισίων δεν είναι δεδομένη. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να αλλάξουμε την πορεία μετά από δυο αιώνες ανάπτυξης με βάση τον άνθρακα». [EURONEWS]
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει πάρει θέση για το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η πιο πρόσφατη παρέμβαση ήταν στις 5/11/2016 με θέμα:
“Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν φτάνει μόνη η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα – χρειάζεται να εφαρμοστούν οι 17 στόχοι του ΟΗΕ” [ΕΔΩ]

 

Επιπρόσθετα και με αφορμή τη διεξαγωγή της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ, COP22, για το κλίμα στο Μαρόκο [7-18 Νοεμβρίου 2016] οι ΦτΦ/NFGR υπογραμμίζουν τη μεγάλη συνεισφορά του εδάφους στην προστασία του κλίματος και την αναγκαιότητα να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό, όπως το νερό, ο αέρας κ.λπ. [Για τη σχέση  εδάφους – κλίματος διαβάστε ΕΔΩ]
Οι ΦτΦ/NFGR είναι Εθνικοί συντονιστές στην εκστρατεία people4soil για να προστατευτεί νομικά το έδαφος και καλούμε τους πολίτες της χώρας μας να συνυπογράψουν το αίτημα [ΕΔΩ]
 ———————–
 Από το ενημερωτικό φυλλάδιο της  εκστρατεία people4soil 
“4 λόγοι για την προστασία των εδαφών της Ευρώπης – το έδαφος είναι τροφή, είναι φύση, είναι υγεία, είναι μέλλον”
ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Το έδαφος είναι βασικό στοιχείο του κλιματικού συστήματος

PEOPLE4SOIL

Το έδαφος είναι βασικό στοιχείο του κλιματικού συστήματος. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη «δεξαμενή» άνθρακα, μετά τους ωκεανούς. Ανάλογα με την περιοχή, η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση περισσοτέρου άνθρακα σε φυτά και έδαφος (λόγω αύξησης της βλάστησης) ή την απελευθέρωση περισσοτέρου άνθρακα από το έδαφος στην ατμόσφαιρα. Και στις δύο περιπτώσεις, η αποκατάσταση των βασικών οικοσυστημάτων στην ξηρά και η βιώσιμη χρήση του εδάφους, είναι ζωτικής σημασίας για το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.


Στα χωράφια, είναι γνωστό ότι το όργωμα του εδάφους επιταχύνει την αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Για τη διατήρηση του άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ερευνητές προτείνουν τον περιορισμό του οργώματος, γεωργία με πολύπλοκες αμειψισπορές, χρήση των αποκαλούμενων «φυτών συγκράτησης» και εναπόθεση των υπολειμμάτων καλλιεργειών στην επιφάνεια του εδάφους. Γενικά, η υιοθεσία κατάλληλων γεωργικών και δασοκομικών πρακτικών προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες για την αποκατάσταση του εδάφους και την απομάκρυνση του CO2 από την ατμόσφαιρα.

Η ζήτηση για αγροτικές περιοχές εκτός Ευρώπης μεγαλώνει όχι μόνο για κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού αλλά και εξαιτίας απώλειας παραγωγικών εδαφών λόγω διάβρωσης, σφράγισης ή ερημοποίησης, που πρέπει να αντισταθμιστούν με μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό.

 Όμως, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις αγροτο-διατροφικές εισαγωγές προκαλεί κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπλοκές λόγω αυξημένης πίεσης Γης στο εξωτερικό και αύξησης της ευπάθειας της Ε.Ε.
Παρά τις εθνικές διαφορές, μερικές τάσεις επικρατούν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.: συγκέντρωση Γης, μείωση αγροτικού πληθυσμού, αποσύνδεση γεωργικής αξίας της Γης και τιμής αγοράς της, δυσκολία των νεαρών αγροτών να έχουν πρόσβαση στη Γη και ανταγωνισμός μεταξύ τροφής, ινών και καυσίμων. Αλλά την ίδια στιγμή, ένας αριθμός πρωτοβουλιών πολιτών προωθούν νέους τρόπους διαχείρισης της Γης και προστασίας του εδάφους.

Λύσεις με αίσιο τέλος για όλους σε ότι αφορά την προστασία των εδαφών
Το έδαφος είναι κοινώς αποδεκτό ως ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο, συνδεδεμένο με δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας αλλά παράλληλα παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας. Ένα σύνολο προσεγγίσεων μπορούν να εμπλέξουν κτηματίες και χρήστες στην προστασία της φύσης, της γεωργίας και του τοπίου με υποστήριξη και έσοδα από ένα ευρύ φάσμα ομάδων Κοινών
ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
κλιματική αλλαγή
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα εδάφη περιέχουν περισσότερο οργανικό άνθρακα από όσο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα (760 δισεκατομμύρια τόνους) και στη βλάστηση (560 δισεκατομμύρια τόνους) μαζί (EC)

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών και μπορεί να αυξηθούν επιπλέον κατά 30% μέχρι το 2050, χωρίς μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωσή τους (FAO)

Υπάρχουν περί τα 70-75 δισεκατομμύρια τόνων οργανικού άνθρακα στα Ευρωπαϊκά εδάφη, που ισοδυναμούν με 275 δισεκατομμύρια τόνων CO2 (EC)

Η απελευθέρωση μόλις 0,1% του άνθρακα, που περιέχεται τώρα σε Ευρωπαϊκά εδάφη, θα ισοδυναμούσε με τις ετήσιες εκπομπές 100 εκατομμυρίων αυτοκινήτων (EC)
Οι μεγαλύτερες εκπομπές CO2 από εδάφη της Ε.Ε. προέρχονται από αλλαγές χρήσεων Γης και κυρίως από αποστραγγίσεις τυρφώνων, κατά 20-40 τόνους CO2 ανά εκτάριο και ανά έτος (Schils et al.)
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν τα 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (EEA)
Η ευρεία υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών στη γεωργία θα βοηθούσε στην κατακράτηση (sequestration) 50- 100 εκατομμυρίων άνθρακα το έτος (EC)
Η μετατροπή των φυσικών οικοσυστημάτων σε αγροτικά συνήθως προκαλεί μείωση 50-75% του άνθρακα που περιείχε το στο χώμα (EC)
Ας δώσουμε ένα Δίκαιο έδαφος!
Υπόγραψε την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών [ΕΔΩ]
 
People4soil.eu
ΑΚΡΟΝΥΜΙΑ
EC European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
ECI European Citizens’ Initiative (Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών)
ECVC European Coordination Via Campesina (Ευρωπαϊκός
Συντονιστής Οδός Campesina)
EEA European Environment Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος)
EP European Parliament (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
EU European Union (Ευρωπαϊκή Ένωση)
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
(Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών)
GHG Greenhouse gases (Αέρια Θερμοκηπίου)
 GI Green Infrastructure (Πράσινες Υποδομές)
GMO Genetically Modified Organism (Γενετικά Τροποποιημένος
Οργανισμός)
IEEP Institute for European Environmental Policy (Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής)
SERI Sustainable Europe Research Institute (Ινστιτούτο Ερευνών
Βιώσιμη Ευρώπη)
UN United Nations (Ηνωμένα Έθνη)