Επιστολή της Παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την Ατζέντα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου | Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017 | Συνυπογράφουν: STOP CETA, ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, ΕΚΠΟΙΖΩ

 
Επιστολή της Παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την Ατζέντα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Προς την 11η υπουργική σύνοδο
Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017
9 Οκτωβρίου, 2017
 
Εκατοντάδες Ομάδες της Παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν τη θεμελιώδη αλλαγή της Ατζέντας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) πριν από την 11η Υπουργική Διάσκεψη στην Αργεντινή, 10-13 Δεκεμβρίου 2017/MC11.
 
Καθώς οι διαπραγματευτές αναχωρούν για μία υπουργική συνάντηση στο Μαρόκο, στην οποία λίγες μόνο χώρες θα συμμετάσχουν, οι ομάδες της Παγκόσμιας Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν από τα μέλη του ΠΟΕ να άρουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη και τη διατροφική ασφάλειακαι να εγκαταλείψουν την ατζέντα επέκτασης του ΠΟΕ.
 
(Γενεύη) Σήμερα, οι υπουργοί εμπορίου από μόλις 35 χώρες θα συμμετάσχουν σε μια «μίνι-υπουργική» συνάντηση στο Μαρόκο, η οποία αποσκοπεί στην εδραίωση της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 11ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ των 164 μελών που θα διεξαχθεί στις 10-13 Δεκεμβρίου 2017 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
 
Μέλη 300 οργανώσεων της Kοινωνίας των Πολιτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιβαλλοντολόγοι, αγρότες, υποστηρικτές της ανάπτυξης και ομάδες δημόσιου ενδιαφέροντος από περισσότερες από 150 χώρες έστειλαν επείγουσα επιστολή στα μέλη του ΠΟΕ εγείροντας ανησυχίες «ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ προωθούν μία επικίνδυνη και ακατάλληλη νέα ατζέντα». Η προσπάθεια αυτή συντονίστηκε από το παγκόσμιο δίκτυο “Ο κόσμος μας δεν είναι προς πώληση” (Our World Is Not For Sale – OWINFS) και διατίθεται στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, αραβικά και ελληνικά.

Η επιστολή περιλαμβάνει την υποστήριξη τριών φορέων από την Ελλάδα: Δίκτυο 50 Οργανώσεων «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας», Ένωση Καταναλωτών «Η ποιότητα Ζωή – ΕΚΠΟΙΖΩ» και το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece». Ο Κώστας Φωτεινάκης, πρόεδρος των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ και μέλος του Συντονιστικού «STOP TTIPCETA TiSA Ελλάδος δήλωσε σήμερα ότι «…μόνο ένα αποτέλεσμα σύμφωνο με τα όσα ορίζει η επιστολή θα εξέφραζε το εθνικό συμφέρον».
 
Οι Κοινωνίες των Πολιτών τόνισαν ότι «οι πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν δώσει σαφή μηνύματα στις κυβερνήσεις ότι οι ισχύοντες κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων, έχουν επιδεινώσει την ανισότητα και έχουν οδηγήσει στην φτωχοποίηση πολλών». Υπογράμμισαν τα εξής:
• Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως νέα εντολή για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο MC11.
• Δεν πρέπει να συμφωνηθούν πειθαρχικοί κανόνες σχετικοί με τις εσωτερικές ρυθμίσεις στο Μπουένος Άιρες.
• Ο αναπτυξιακός και οικονομικός νομοθετικός χώρος των αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να διατηρηθεί, ενώ τα έθνη που έχουν συμβάλει περισσότερο στο πρόβλημα της [παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας] και της υπεραλίευσης πρέπει να συμφωνήσουν στην εξάλειψη των επιβλαβών επιδοτήσεων. Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτός του ΠΟΕ.
 
Επιπρόσθετα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι «ανησυχούμε βαθύτατα από εκθέσεις ότι η επείγουσα ανάγκη αλλαγής των υφιστάμενων κανόνων του ΠΟΕ, οι οποίοι περιορίζουν το χώρο πολιτικής των κυβερνήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, παρεμποδίζονται περαιτέρω την περίοδο πριν από την 11η υπουργική σύνοδο.»
 
Οι Κοινωνίες των Πολιτών συγκεκριμένα απαιτούν:• Ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο Μπουένος Άιρες να είναι η μείωση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων «εγχώριας στήριξης» – συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων στην κατηγορία των επιδοτήσεων «Πράσινο Κουτί», όταν αυτές έχουν πράγματι στρεβλωτικές για το εμπόριο επιπτώσεις.
• Ένα αποτέλεσμα του Eιδικού Mηχανισμού Διασφάλισης – μη εξαρτώμενο από περαιτέρω περικοπές των δαπανών – το οποίο στην επικείμενη υπουργική διάσκεψη θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να επιτύχουν επισιτιστική ασφάλεια, να προωθήσουν την αγροτική ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τα μέσα διαβίωσης των γεωργών θα ήταν ένα θετικό βήμα άροντας τους περιορισμούς του ΠΟΕ που σχετίζοντα με την επισιτιστική κυριαρχία.
• Στο Μπουένος Άιρες, τα μέλη του ΠΟΕ να δώσουν θετικό ψήφισμα σχετικά με το ζήτημα της δημόσιας αποθεματοποίησης, το οποίο επιτρέπει σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν προγράμματα επισιτιστικής ασφάλειας χωρίς επαχθής περιορισμούς, περιορισμοί οι οποίοι δεν απαιτούνται ακόμη κι από τις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες έχουν επιδοτήσεις στρέβλωσης του εμπορίου.
• Οι προτάσεις του G90 [οι οποίες επιτρέπουν στις αναπτυσσόμενες χώρες ευελιξία για ανάπτυξη] πρέπει να γίνουν δεκτές στην υπουργική διάσκεψη του Μπουένος Άιρες, όπως προτάθηκε – χωρίς να εξαρτώνται από περαιτέρω προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά των αναπτυσσόμενων χωρών.
• Η μεσαία δέσμη LDC – Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες [ήδη συμφωνηθείσα] πρέπει να ενισχυθεί και να τεθεί σε ισχύ πριν από την Υπουργική Σύνοδο MC11.

Η επιστολή υπογραμμίζει επίσης τα μη δημοκρατικά και αδιαφανή ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία, τα οποία εμφανίζονται για άλλη μια φορά στον ΠΟΕ, υπογραμμίζοντας ότι: «Πιστεύουμε σε ένα δημοκρατικό, διαφανές και βιώσιμο πολυμερές εμπορικό σύστημα και δεν θέλουμε να δούμε τον ΠΟΕ να αναχωρεί ακόμα περισσότερο από αυτό το ιδεώδες. Η μυστική κι αντιδημοκρατική πρακτική της διαπραγμάτευσης, η οποία γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με μόνο ορισμένα ισχυρά μέλη και στη συνέχεια η άσκηση τεράστιας πίεσης στις αναπτυσσόμενες χώρες να αποδεχθούν μία ακόμη κακή συμφωνία, πρακτικές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές του ΠΟΕ από την ίδρυσή του, αλλά έχουν γίνει ακόμα πιο έντονες κατά τις δυο τελευταίες Υπουργικές Διασκέψεις, πρέπει να εγκαταλειφθούν και να ακολουθηθεί μια διαφανής διαδικασία, εμφορούμενη από αποφάσεις όλων των μελών, που θα οδηγήσει σε αποτελέσματα που θα συμβαδίζουν με τους πολυεπίπεδους και συμφωνημένους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ/ SDGs».
 
Οι ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών, καταλήγουν λοιπόν αναρωτώμενοι: «Θα συμφωνήσουν τα μέλη του ΠΟΕ σε μια νέα βλαπτική εντολή για το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε νέους κανόνες που θα περιορίζουν τη δημοκρατική εποπτεία των κανονισμών περί υπηρεσιών; Θα συμφωνήσουν σε νέους κανόνες για τις επιδοτήσεις αλιείας που καταλήγουν να βλάπτουν τους φτωχούς αλιείς; Ή θα ενεργήσουν τα μέλη προς το συμφέρον των πολιτών τους και θα αλλάξουν πορεία στον ΠΟΕ, αίροντας τους περιορισμούς του ΠΟΕ έναντι των εσωτερικών πολιτικών που προωθούν την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη και θα υποστηρίξουν τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες στις προσπάθειές τους να αυξήσουν το μερίδιό τους στο παγκόσμιο εμπόριο; Σας παροτρύνουμε να λάβετε τη σωστή απόφαση για ένα θετικό αποτέλεσμα στο επερχόμενο MC11 στο Μπουένος Άιρες.» Οι αποφάσεις αυτές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης προετοιμασίας στο Μαρόκο.
 

 

Η επιστολή αντανακλά πολλές ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Κοινωνία των Πολιτών, στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Ντόχα, συμπεριλαμβανομένου του OWINFSTurnaround Statement, το οποίο περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο κατάλογο μετασχηματιστικών πολιτικών αλλαγών στον ΠΟΕ και έχει επίσης εγκριθεί από εκατοντάδες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Το OWINFS είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ΜΚΟ και κοινωνικών κινημάτων που εργάζονται για ένα βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και δημοκρατικό πολυμερές εμπορικό σύστημα.
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΔΩ.
 
Την Επιστολή υπογράφουν από την Ελλάδα: STOP TTIP CETA TiSA Greece, Naturefriends Greece, EKPIZO.
 
Η μετάφραση της επιστολής και το Δελτίο Τύπου στην ελληνική γλώσσα έγινε με ευθύνη του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.