Η ανακύκλωση δεν είναι αρκετή | RECYCLING IS NOT ENOUGH

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟ της ΦΥΣΗΣ/ Naturfriends Greece έχει τοποθετηθεί συνολικά για το θέμα της μείωσης των Αστικών Αποβλήτων με το σύνθημα “Λιγότερα απόβλητα καλύτερη ζωή”.
Σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύτηκε από τη GAIA  η αποκαλυπτική έκθεση “RECYCLING IS NOT ENOUGH – It’s time to rethink how to solve the plastic waste crisis” [ΕΔΩ] η οποία κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τις θέσεις των ΦτΦ.

Με το πόστερ των ΦτΦ “19 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” που κυκλοφορεί από το καλοκαίρι του 2017 προωθούμε την ανακύκλωση, ωστόσο υπογραμμίζουμε ότι είναι η 4η κατά σειρά επιλογή.
Οι κατά σειρά τρεις επιλογές για τη μείωση των αστικών αποβλήτων είναι: Πρόληψη, Ελαχιστοποίηση, Επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και τέλος η Ανακύκλωση.

Οι ΦτΦ συνεχίζουν την παρεμβατική τους πολιτική σε όλα τα επίπεδα για τη μείωση του όγκου των αστικών αποβλήτων με το σύνθημα “Λιγότερα απόβλητα –  Καλύτερη ζωή”.