Θανάσης Κ. Κάππος: “Το λιμάνι της Ελευσίνας και η ιστορία του τόπου” | Έκδοση Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι το 1817.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: α) Ιστορική περιγραφή β) Φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Η συγγραφή είναι του Θανάση Κ. Κάππου και η έκδοση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας.