Κάνε τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων όπως η GLEN EIRA, Δήμος της Αυστραλίας που ενημερώνει τους κατοίκους ακόμα και στην Ελληνική γλώσσα

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece προετοιμάζει μια εκστρατεία ενημέρωσης, επιμόρφωσης αλλά και δράσης για τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων.
Η εκστρατεία βασίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει εκδοθεί από το «Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ενωμένου Βασιλείου»/ Department for Environment, Food and Rural Affairs-  Defra MODEL 4E (Enable/ Καθιστώ ικανούς – Engage/ Προκαλώ τη συμμετοχή – Encourage/ Ενθαρρύνω – Exemplify/ Αναδεικνύω καλές πρακτικές). [ΕΔΩ]
Στο πλαίσιο του Defra MODEL 4E, και ειδικότερα στη θεματική “Ενθαρρύνω – Exemplify/ Αναδεικνύω καλές πρακτικές” παρουσιάζουμε σήμερα την περίπτωση “City of GLEN EIRA”.
Ο Δήμος City of GLEN EIRA βρίσκεται στην περιοχή VICTORIA της Αυστραλίας, έχει πληθυσμό 150.000 κατοίκους μεταξύ των οποίων και μετανάστες, προφανώς και Έλληνες. Ο Δήμος για να ενημερώσει τους κατοίκους έχει εκδώσει σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα Ελληνικά, ένα φυλλάδιο, το οποίο επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα για να  ενημερώσει τους κατοίκους:
  1. Για την αξία της ανακύκλωσης και το επιπλέον περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος αν τα ανακυκλώσιμα υλικά πάνε στη χωματερή.
  2. Πληροφορεί τους κατοίκους για τους τρόπους ανακύκλωσης, διαχείρισης του πράσινου και των βαρέων αντικειμένων κ.λπ.
  3. Ενημερώνει ανά περιοχή, κάθε πότε γίνεται και με ποιο τρόπο η αποκομιδή των αποβλήτων α) μεγάλων χαρτονιών μεγάλων ποσοτήτων β) σκληρών απορριμμάτων γ) πράσινων απορριμμάτων δ) δεμένων κλαδιών.

Σας προτείνουμε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο στη γλώσσα μας για την περίοδο 2017 – 2018 [ΕΔΩ] και υπογραμμίζουμε την παρακάτω πληροφορία, χωρίς σχόλια:

“Κάδοι ανακύκλωσης και πράσινων απορριμμάτων αδειάζονται κάθε δεκαπέντε ημέρες. Οι κάδοι απορριμμάτων αδειάζονται κάθε εβδομάδα. Βάλτε τους κάδους έξω το βράδυ πριν την αποκομιδή σας (η αποκομιδή αρχίζει από τις 6πμ)”
———–
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στην εκστρατεία των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ “Λιγότερα απόβλητα –  Καλύτερη ζωή”:
Όσοι φορείς, ομάδες – κινήσεις πολιτών, Δήμοι και Περιφέρειες, Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.α. ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν την εκστρατεία των ΦτΦ ας επικοινωνήσουν στο mail: naturefriendsgreece@gmail.com