Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2016: Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece | Οι βασικοί άξονες δράσης για το 2017

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.
Η συνέλευση ενέκρινε το Διοικητικό και τον Οικονομικό απολογισμό καθώς και τους άξονες δράσης για το 2017. Σας παρουσιάζουμε το ΜΕΡΟΣ Β’ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017 [περίληψη]
ΜΕΡΟΣ Β’  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017
Συνεχίζουμε τις δράσεις μας σύμφωνα με το 4ο συνέδριο (Οκτώβριος 2015), το καταστατικό των ΦτΦ και τις κατευθύνσεις των NFI.
Οι ιδιαίτεροι στόχοι/ άξονες δράσεις για το 2017 :
1.      Προώθηση της εκστρατείας people4soil.
2.      Συνεχίζουμε τις δράσεις μας ενάντια στις εμπορικές ληστρικές συμφωνίες ΤΤΙP CETA TISA.
3.      Δημιουργία SITE στο πρώτο τρίμηνο του 2017.
4.      Νέοι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ –   να δημιουργηθεί ομάδα.
5.      Αξιοποίηση του Πάρκου Τρίτση για περιβαλλοντικές δράσεις.
6.      Παρουσία των ΦτΦ στο κέντρο της Αθήνας για ειδικές περιπτώσεις – αναζήτηση αξιοποίησης φιλόξενων  χώρων, για ειδικές συναντήσεις και εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. | Η έδρα παραμένει η ίδια –  Ανθέων 72 Χαϊδάρι.
7.   Συμμετοχή στο έκτακτο συνέδριο και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Διεθνούς Οργάνωσης NFI.
8.    Το ΔΣ να εξετάσει το ενδεχόμενο νέου, 5ουσυνεδρίου των ΦτΦ, το 2017 ανάλογα με τις εξελίξεις στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των NFI αλλά και της λειτουργίας του Δ.Σ. των ΦτΦ.
9.      Συνεργασία με άλλες οικολογικές, κοινωνικές οργανώσεις απ όλο τον κόσμο με ιδιαίτερο βάρος της Ευρώπης και των Βαλκανίων.
10.  Το θέμα της αντιμετώπισης του χρέους και της βιώσιμης/ αειφόρου ανάπτυξης για τη χώρα μας.
11.  Βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής – στρατηγικός σχεδιασμός. | Οι καλύτερες πολιτικές ή περιβαλλοντικές θέσεις αν μείνουν στο συρτάρι δεν παίζουν κανένα ρόλο στην κοινωνία.
12.  Εκπαίδευση στελεχών | Όλοι χρειαζόμαστε εκπαίδευση
13.  Η δημιουργία της «συνείδησης του ανήκειν» στους ΦτΦ | Εκδηλώσεις – συναντήσεις.