Κώστας Φωτεινάκης “Τοπική Αυτοδιοίκηση και κλιματική αλλαγή” (παρέμβαση σε ημερίδα της ΕΠΟΧΗΣ και δημοσίευση στην εφημερίδα)

 
Παρέμβαση του Κώστα Φωτεινάκη στην ημερίδα της ΕΠΟΧΗΣ με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και κλιματική αλλαγή» (Δημοσιεύτηκε στην ΕΠΟΧΗ)
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αριστερά και κλιματική κρίση | ΕΣΗΕΑ 19.02.2020
 
Με αφορμή τη Σύνοδο των Δημάρχων και την παρουσίαση του Συμφώνου για το κλίμα και την ενέργεια 4 Μαρτίου 2020 στην Ευρωπαϊκή  Ένωση παρουσιάζω την παρέμβαση που έκανα στην ημερίδα της εφημερίδας ΕΠΟΧΗ με θέμα «Αριστερά και κλιματική κρίση».
[Covenant of Mayors Ceremony and European Climate Pact announcement event https://bit.ly/32F9s1G] – ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνοδος 4.3.2020 αναβλήθηκε

Η θέση των ΦτΦ είναι ότι «Αν η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο πρόβλημα, η ανάσχεσή της είναι με δράσεις  τοπικού χαρακτήρα». Δράσεις σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Εθνικό αλλά και σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων.

Ως πρόεδρος των ΦτΦ αλλά και με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Χαϊδαρίου, υποστηρίζω το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», το οποίο έχουν υπογράψει 9.826 Δήμοι, μεταξύ των οποίων 223 από τους 325 Δήμους της χώρας μας.
Οι Δήμοι οφείλουν να τιμήσουν την υπογραφή τους, να δρομολογήσουν τα μέτρα που έχουν δεσμευτεί και να καταθέσουν πραγματικές αναφορές προόδου και αποτελεσμάτων (Results Monitored).
Πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι θα πρέπει:

1. Να υποβάλλουν και να αναπροσαρμόσουν τα σχέδια δράσεων των Δήμων τους στις νέες προκλήσεις και στόχους που μπαίνουν από τους Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
2. Τα σχέδια των Δήμων θα πρέπει να έχουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους.
3. Να εφαρμόσουν πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και στα σχολεία καθώς και μείωσης των αποβλήτων. Να ενισχύσουν και να συμμετέχουν στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων στο Δήμο τους.
4. Να καταθέτουν ετήσιες αναφορές προόδου και αποτελεσμάτων των σχεδίων υλοποίησης των δράσεων.
5. Να ενημερώνουν, εκπαιδεύουν, επιμορφώνουν με συστηματικό τρόπο τους κατοίκους προβλέποντας κονδύλια στον προϋπολογισμό που θα καταθέσουν για το 2020 καθώς και για τα επόμενα χρόνια.
6. Οι 102 Δήμοι που δεν έχουν υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» να το πράξουν και να υποβάλλουν σχέδιο δράσης.
Οι Παγκόσμιοι και Ευρωπαϊκοί Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και  την Πράσινη Συμφωνία είναι χρήσιμοι ως ένα γενικό θεωρητικό εργαλείο, ωστόσο θα πρέπει από τις διακηρύξεις να περάσουμε στην πράξη για την «περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ημερίδα της εφημερίδας ΕΠΟΧΗ καθώς και για τις εισηγήσεις διαβάστε ΕΔΩ ΕΔΩ

Ο Κώστας Φωτεινάκης είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ και Δημοτικός Σύμβουλος με τους «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου».

Παρέμβαση του Κώστα Φωτεινάκη στην ημερίδα της ΕΠΟΧΗΣ με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και κλιματική αλλαγή» (Δημοσιεύτηκε στην ΕΠΟΧΗ)