Κώστας Φωτεινάκης: Το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» αποτελεί αντικείμενο μελέτης (Case Study)

 

[Φωτογραφία: Ο Κώστας Φωτεινάκης στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή». Power Point]
 
Το έργο  «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή»  αποτελεί  αντικείμενο μελέτης (Case Study)

του Κώστα Φωτεινάκη
 
Α. Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ NaturefriendsGreece ιδρύθηκε το 2008 και είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Naturefriendsη οποία ιδρύθηκε το 1895 στη Βιέννη, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Οργανώσεων Seattle to Brussels.
Οι Naturefriendsείναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της Ευρώπης, το Seattle to Brussels είναι ένα συντονιστικό δίκτυο για πολλά θέματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, το δίκαιο εμπόριο, την αλληλεγγύη κ.λπ.
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ΦτΦ αναπτύσσει ποικίλες δράσεις για θέματα του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα δίνει μεγάλο βάρος:
1.    Στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση και γενικότερα στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης (άρθρο 2 παρ.1)
2.    Στη συνεργασία με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και διεθνώς (άρθρο 3 παρ.1 και 11)
3.    Στην υπεράσπιση και τη βελτίωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεύθεροι χώροι, διαχείριση των απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ) άρθρο 3 παρ. 9
Β. Οι ΦτΦ, όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα, έχουν αναπτύξει σημαντικές δράσεις, αναφέρω ορισμένες απ΄ αυτές, ενδεικτικά:

1.    10 – 12 Οκτωβρίου 2013: Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, στην Αθήνα με θέμα «Ανισορροπίες ισχύος». Το θέμα που ανέπτυξα, ως πρόεδρος των ΦτΦ ήταν, «Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία1»,
2.    1  Δεκεμβρίου 2018: Παρέμβαση των ΦτΦ στη δημόσια διαβούλευση για το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ2» (Παρέμβαση θα κάνουν και στο νέο ΕΣΕΚ που κατέθεσε για διαβούλευση η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας)
3.    19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019: Συνέδριο “Κλιματική αλλαγή – Επιστήμη, Πολιτεία & Πολίτες3” – Οργάνωση ΓΕΩΤΕΕ (Συμμετοχή –  Στήριξη: ΦτΦ)
4.    1 Δεκεμβρίου 2019: Η 25η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη κλιματική αλλαγή4 (COP25)
5.    9 Δεκεμβρίου 2019: Ανοικτή επιστολή 278 Οργανισμών προς τους Υπουργούς, Επιτρόπους, Μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου για τη “Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας” / Open letter on the Energy Charter Treaty (ECT).
Γ. Το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» που υλοποίησε  το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, και οι συνεργάτες τους,  με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, αποτελεί συνέχεια σε πρακτικό επίπεδο των προηγούμενων δράσεων και παρεμβάσεων του οργανισμού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» βασίζεται στις καταστατικές αρχές και στον περιβαλλοντικό και στον κοινωνικό χαρακτήρα των ΦτΦ που είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων και πολιτών, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και ειδικότερα για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 
Το έργο αποτελεί ένα πρότυπο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ Δήμων, ΜΚΟ, πολιτών και κατοίκων πόλεων, Συνοικιακών Συμβουλίων, επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ τους αλλά και με το Πράσινο Ταμείο. Στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην ανάλυση και στη διάχυση του έργου συμμετείχαν:
·         Community Energy River- CER (Συμβουλευτική και τεχνική εταιρία Μηχανικών ΕΜΠ για τις Ενεργειακές Κοινότητες)
·         Σχολείο της Γης (Επιμόρφωση – σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων ΑΠΕ)
·         Απόστολος Κυρίτσης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ), με την ευγενική συνεισφορά του Κωνσταντίνου Κυρίτση (Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων): Έρευνα ανάλυσης, εφικτότητας και σχεδιαστικού προσδιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας των ενεργειακών κοινοτήτων και Συνεισφορά στη διαμόρφωση βασικών κανόνων επιτραπέζιου παιχνιδιού (Energopoly)
·         Δρ. Παναγιώτης Φράγκος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ) Οικονομοτεχνική ανάλυση για Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα με βάση τα ΦΒ
·         SUSAMI CREATIVE ΑGENCY (δημιουργικό γραφείο για branding και design)
·         Γιάννης Στεργίου (Σχεδιασμός και Υλοποίηση του blog του έργου)
·         Αλεξάνδρα Μασμανίδου (Βιντεοσκόπηση τελικής εκδήλωσης, συγκέντρωση υλικού και προετοιμασία βίντεο έργου)
·         Δήμος Κηφισιάς και Δήμος Παλλήνης: Ωφελούμενοι του έργου
·         Πράσινο Ταμείο: Χρηματοδότηση του έργου
 
Το γεγονός της συνεργασίας μεταξύ τόσων διαφορετικών φορέων, οργανισμών και πολιτών, αποτελεί από μόνο του ειδικό ενδιαφέρον και συνάδει με τον 17o ΣΒΑ, «Συνεργασία για τους Στόχους» του ΟΗΕ / AGENDA 2030.
 
Από την Ευρωπαϊκή εμπειρία που έχουμε για την υλοποίηση παρόμοιων έργων – όσον αφορά τη συμμετοχή πολλών και διαφορετικών φορέων και πολιτών – είναι ότι τα περισσότερα έργα εγκαταλείφτηκαν λόγω ασυνεννοησίας μεταξύ των εταίρων ή των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση και δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και με πνεύμα συνεργασίας.
 
Ωφελούμενοι του έργου δεν ήταν μόνο οι Δήμοι Κηφισιάς και Παλλήνης, αλλά και το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ και οι προαναφερόμενοι φορείς και πολίτες, γιατί απόκτησαν τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων με τη χρηματοδότηση δημόσιου φορέα, δικτυώθηκαν με άλλους οργανισμούς και δημιουργήθηκαν νέες ιδέες και προτάσεις για την κατάθεση νέων έργων για χρηματοδότηση από Ιδρύματα, Δημόσιους και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 
Στη χώρα μας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των Ευρωεκλογών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εθνικών εκλογών. Παρ΄ όλα αυτά, οι εταίροι συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για την υλοποίηση του έργου, και σύμφωνα με τη γνώμη αξιόπιστων και αντικειμενικών παρατηρητών, αποτελεί αντικείμενο μελέτης (case study) για τον τρόπο οργάνωσης, συνεργασίας πολλών και διαφορετικών φορέων, αντιμετώπισης των δυσκολιών.
 
Επακόλουθο του έργου, και χωρίς να αποτελεί υποχρέωση των ΦτΦ ως δικαιούχου και νόμιμου εκπροσώπου, είναι η σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, στην οποία συμμετέχουν άγνωστοι πολίτες μεταξύ τους, που γνωρίστηκαν, εμπνεύστηκαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 
Το έργο είχε όλες τις προϋποθέσεις να υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είχε σχεδιαστεί με επιστημονικό και αρχιτεκτονικό τρόπο, ξεκίνησε με υψηλή βαθμολογία αξιολόγησης (87%) και παραδόθηκε με επιτυχημένο και συμμετοχικό τρόπο στους δικαιούχους Δήμους Κηφισιάς και Παλλήνης.
 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση Ολοκλήρωσης6 του Έργου7.

 
[Η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης στην Εκδήλωση Ολοκλήρωσης του Έργου]

 

 
Το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» υλοποιείται σε χώρο του Δήμου Κηφισιάς και ένα μέρος του στο Δήμο Παλλήνης στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2018» του Πράσινου Ταμείου.
Προϋπολογισμός: 39.200 ευρώ.
Δικαιούχος: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.
Ωφελούμενοι Δήμοι: Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Παλλήνης
Σύνδεσμοι – Σημειώσεις:
1.       https://bit.ly/2YE6AQU
2.       https://bit.ly/2P9YpID
3.       https://bit.ly/2PC3fgK
4.       https://bit.ly/2t6JXZy
5.       https://bit.ly/2t7KRoD
6.       https://bit.ly/2RHKKu6
  1. https://bit.ly/34djW7E
  2.  https://joom.ag/5MKe [το Power Point της ομιλίας]
Ο Κώστας Φωτεινάκης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece – Το άρθρο είναι η εκτεταμένη παρουσίαση της ομιλίας8 του κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης Ολοκλήρωσης του Έργου6.7.