Οι θέσεις του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece για το ΧΥΤΥ στο Γραμματικό

Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. : 215 5257408 – 6932638523
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.01.2019
 Οι θέσεις του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece για το ΧΥΤΥ στο Γραμματικό
 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει σαφή και διαχρονική θέση για το θέμα της μείωσης και της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας και στην Αττική.
Α. Παρουσιάζουμε ορισμένες ενδεικτικές δημόσιες θέσεις και παρεμβάσεις που κάναμε από το 2013 και εντεύθεν. Παρεμβάσεις που έχουν σχέση περισσότερο με τη διαχείριση των αστικών1 αποβλήτων:
 
1. Οι Θέσεις μας για την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων, 26 Ιουλίου 2013. Επιλεγμένο απόσπασμα: «Μακρινές μεταφορές στη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να αποφεύγονται και τα απορρίμματα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία όσο γίνεται επί τόπου.»
2. Οι Θέσεις μας για την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων B’, 10 Φεβρουαρίου 2015, με αφορμή το «Τριήμερο Συνέδριο για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική» που διοργάνωσε η Περιφέρεια (12-14/2/2015). Επιλεγμένο απόσπασμα: «Οι θέσεις και οι προτάσεις των ΦτΦ βασίζονται στις βασικές οικολογικές αρχές της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της  κοινωνικής δικαιοσύνης και  της διάχυσης  της τυχόν όχλησης, της  εγγύτητας, της διαφάνειας,  της αυτάρκειας, της επαναχρησιμοποίησης, της εξοικονόμησης, της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος, του αντικαταναλωτισμού, στην ιδεολογική αντιπαράθεση στην πρόκληση της επιθυμίας απόκτησης  νέων «αγαθών», στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε Εθνικό, Περιφερειακό και σε Τοπικό επίπεδο.»
3. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (19 Αυγούστου 2015) μεταξύ των άλλων κατέθεσαν και την εξής θέση: «Με βάση  τις αρχές «της  κοινωνικής δικαιοσύνης και  της διάχυσης  της τυχόν όχλησης» η πρότασή μας είναι α) «αρχικώς ΝΑ ορισθούν ΧΥΤΥ σύμφωνα με τους τομείς της Περιφέρειας» χωρίς να αποκλείονται οι περιοχές της Κερατέας και του Γραμματικού β)  ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ πρέπει να κλείσει σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα γ) οι νέοι ΧΥΤΥ να αναζητηθούν αποκλειστικά  εντός των ορίων της Περιφέρειας  π.χ. Σε μεγάλους Ελεύθερους χώρους π.χ. Ελληνικό,  σε παλιά ή και υπάρχοντα στρατόπεδα που θα παραχωρήσουν χώρους, γενικά σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς ή δημοτικούς χώρους ή σε παλιά λατομεία».
4. ΟΧΙ στην καύση των αστικών αποβλήτων σε οικόπεδο του Δήμου Φυλής και σε όλη τη χώρα | ΝΑΙ στην Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων, 13 Φεβρουαρίου 2016, απόσπασμα: «Να σταματήσει η Φυλή να δέχεται τα αστικά απόβλητα του μισού πληθυσμού της Ελλάδας – Χρονοδιάγραμμα κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής – Να δημιουργηθούν τουλάχιστον τέσσερις νέοι μικροί ΧΥΤΥ στην Αττική, σύμφωνα με τη διοικητική διάρθρωση της Περιφέρειας Αττικής.»
 
Β. Η θέση μας για το ΧΥΤΥ στο Γραμματικό:


Με βάση τις ανωτέρω τέσσερις δημόσιες παρεμβάσεις που κάναμε από το 2013 μέχρι σήμερα,  και με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι περιβαλλοντικοί προληπτικοί κανόνες και τελεσιδικίσει δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.  θεωρούμε ότι:
1. Η λειτουργία του ΧΥΤΥ στο Γραμματικό είναι σε θετική κατεύθυνση και συνάδει με τις πάγιες θέσεις των ΦτΦ και ιδιαίτερα με αυτές α) «Μακρινές μεταφορές στη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να αποφεύγονται και τα απορρίμματα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία όσο γίνεται επί τόπου.» β) «…της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της  κοινωνικής δικαιοσύνης και  της διάχυσης  της τυχόν όχλησης, της  εγγύτητας…»
2. Αν και η λειτουργία του ΧΥΤΥ στο Γραμματικό είναι μικρής κλίμακας και μειωμένης περιβαλλοντικής όχλησης, η πρόβλεψη και οι υποδομές είναι για να δέχεται ετησίως μόνο 23.000 τόνους υπολειμμάτων από την επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών της περιοχής Μαραθώνα και όχι σύμμεικτων αποβλήτων,
3. Αν και οι 23.000 τόνοι είναι ένα μικρό μέγεθος, είναι το 1/52 από ότι δέχεται ο ΧΥΤΑ Φυλής, δηλαδή τόσο όσο δέχεται σε μια εβδομάδα,
4. Αν και η λειτουργία του ΧΥΤΥ στο Γραμματικό δεν επηρεάζει σημαντικά και δεν αποφορτίζει το ΧΥΤΑ Φυλής, είναι ένα θετικό «τροχιοδεικτικό» βήμα για το τι πρέπει να ακολουθήσει, δηλαδή η δημιουργία και άλλων ΧΥΤΥ σύμφωνα με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό, ο οποίος έχει καθυστερήσει να εφαρμόζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το Δελτίο Τύπου περιορίζεται στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και αφού αυτά έχουν παραχθεί από τους καταναλωτές. Η θέση μας είναι ότι η μεγάλη «μάχη» προηγείται της εναπόθεσης και της διαχείρισης αποβλήτων και είναι η χάραξη και υλοποίηση μιας πρακτικής για  «ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ», την οποία προβάλλουμε με  την ομώνυμη επικοινωνιακή εκστρατεία. Περισσότερα στο σύνδεσμο ΕΔΩ. https://bit.ly/2LmaNA4