Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχουν στη δράση | Σάββατο 8 Οκτωβρίου – Ερμού και Νίκης (Σύνταγμα) – ώρα 12:00