Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι 59 Υποστόχοι για το Περιβάλλον

 

Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) είναι μία δέσμη στόχων που αφορά την μελλοντική διεθνή ανάπτυξη. Θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και προβλήθηκαν ως οι παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντικατέστησαν τους στόχους ανάπτυξης για την χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξης εξέπνευσε στο τέλος του 2015. Οι ΣΒΑ θα υλοποιηθούν από το 2015 έως το 2030. Η δέσμη αποτελείται από 17 στόχους και 169 συνδεόμενους σκοπούς με αυτούς τους στόχους.
 
Τον Αύγουστο του 2015, 193 χώρες συμφώνησαν στη Νέα Υόρκη στην επίτευξη των ακόλουθων 17 στόχων / 17 SDGs ή AGENDA 2030.

Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποτελεί την αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 43 του ν. 4440/2016)
Παρουσιάζουμε τους 59 υποστόχους που συνδέονται με το Περιβάλλον:
  
1.       Μηδενική φτώχεια – 1.4, 1,5
2.       Μηδενική πείνα – 2.3, 2.4, 2.5
3.       Καλή υγεία και ευημερία – 3.9
4.       Ποιοτική εκπαίδευση – 4.7
5.       Ισότητα των φύλων –
6.       Καθαρό νερό και αποχέτευση – 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
7.       Φτηνή και καθαρή ενέργεια – 7.1, 7.2, 7.3
8.       Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη – 8.4, 8.9
9.       Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές – 9.1, 9.4
10.   Λιγότερες ανισότητες – 10.3
11.   Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες – 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7
12.   Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή – 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8
13.   Δράση για το κλίμα – 13.1, 13.2, 13.3
14.   Ζωή στο νερό – 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7
15.   Ζωή στη στεριά – 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9
16.   Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί – 16.3, 16.6, 16.7, 16.10
17.   Συνεργασία για τους στόχους – 17.1, 17.7, 17.14

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει παρουσιάσει / προβάλλει τους 17 ΣΒΑ:

1- στο συνέδριο τους το 2015, αμέσως μετά την ψήφισή τους στη Νέα Υόρκη
2- σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
3- σε δύο Πανελλήνιους Μαθητικούς διαγωνισμούς με θέμα “Εγώ και η Πόλη μου” με προτεινόμενα βοηθήματα τους 17 ΣΒΑ και ειδικότερα το στόχο 11.
4 – στην εκστρατεία τους “Λιγότερα Απόβλητα – Καλύτερη Ζωή” τους στόχους 6,11,12 που αναφέρονται στη μείωση και στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.
5- στην ημερίδα με θέμα “Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα, Αττική”, 2018
6- στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού “Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Οι ΦτΦ σχεδιάζουν ένα ειδικό πρόγραμμα για την επανάχρηση βιβλίων, περιοδικών και μικροαντικειμένων.