Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2019 στο Δήμο Ιλίου | Το πρόγραμμα | Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 8ο Jazz στο Πάρκο – Κτήμα Σερπιέρη