Σάββατο 16 Ιουνίου μουσική βραδιά με το κουϊντέτο πνευστών CODA από τη Χιλή