Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2018, ώρα 12:00: εγκαίνια του αναστηλωµένου Νοτιοανατολικού Πύργου του αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό)

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής σας προσκαλούν στα εγκαίνια του αναστηλωµένου Νοτιοανατολικού Πύργου του αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2018, ώρα 12:00.

Το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων, κτισµένο στο β΄ µισό του 4ου αι. π.Χ., αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρηµένα αρχαία φρούρια στον ελλαδικό χώρο. Το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του φρουρίου είναι ο Νοτιοανατολικός Πύργος της ακρόπολης που συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα µνηµεία της αρχαίας οχυρωµατικής τέχνης. Το έργο αναστήλωσης και αποκατάστασης του Πύργου υπήρξε ένα τεράστιο εγχείρηµα που χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, υλοποιήθηκε µε αυτεπιστασία αρχικά από τη Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και ολοκληρώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών. Ο ΝΑ Πύργος, αναστηλωµένος σήµερα στην πλήρη µορφή του, αποτελεί πολύτιµο τεκµήριο της αρχαίας οχυρωµατικής τέχνης. Ο επισκέπτης έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό του και ανόδου έως τον τελευταίο του όροφο, από όπου έχει πλήρη εποπτεία του φρουρίου και της ευρύτερης περιοχής.

Για τη µετάβαση των ενδιαφεροµένων στο χώρο της εκδήλωσης στο αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερµενό) θα διατεθεί πούλµαν. Σηµείο και ώρα συνάντησης: Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, πλησίον του σταθµού Μετρό ˆΑκρόπολη‰, στις 9:30 π.µ. Για το πούλµαν απαιτείται κράτηση θέσης.
Προτείνονται άνετα υποδήµατα για την περιήγηση στο χώρο.

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ευγενία Τσάλκου, Ειρήνη Σβανά (τηλ. 2103213571, 2103313343)

Οδηγίες Πρόσβασης µε Ι.Χ.:
Μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου ή µέσω της Αττικής Οδού, έξοδος προς Θήβα – Ελευσίνα.
Στη συνέχεια ακολουθούµε την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, κατεύθυνση προς Βίλλια – Πόρτο
Γερµενό.
Ο δρόµος καταλήγει στο δηµοτικό χώρο στάθµευσης στην παραλία του Πόρτο Γερµενού. Από εκεί θα
υπάρχει λεωφορείο του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας που θα πραγµατοποιεί το δροµολόγιο µέχρι την
ακρόπολη. Η απόσταση από την παραλία µέχρι την ακρόπολη, διασχίζοντας µε ανοδική πορεία τον
αρχαιολογικό χώρο είναι 500µ.

Ευχαριστούµε το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας για τη διάθεση λεωφορείου που θα εκτελεί την εσωτερική
διαδροµή από το δηµοτικό χώρο στάθµευσης στο χώρο της εκδήλωσης.