Σάββατο 26 Μαΐου η ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη στο Χαϊδάρι