Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 10:00 – 14:00 | Εξερευνώντας το Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

[Φωτ. Κώστας Φωτεινάκης | Η εκκλησία του Αγίου Παύλου στο ΒΔ τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”]

Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 10.00-14.00
Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Θέμα: Εξερευνώντας το Μητροπολιτικό πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”