Στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα, τα τρόφιμα και τη γεωργία με ορίζοντα το 2030 | Οι πρώτες εντυπώσεις

[Συνοπτικά η παρουσίαση με τίτλο Bringing nature back into our lives – Επαναφορά της Φύσης στη ζωή μας – 20.05.2020]
[Συνοπτικά η παρουσίαση με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων” | Communication: A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system 20.05.2020]
Συνέχεια του άρθρου του Κώστα Φωτεινάκη με τίτλο “Ας φέρουμε την πολιτική της βιοποικιλότητας στο ίδιο επίπεδο με την κλιματική αλλαγής” [ΕΔΩ], παρουσιάζουμε:
  • τη “Στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030” | Bringing nature back into our lives. [ΕΔΩ]
  • τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων” | Communication: A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system  [ΕΔΩ]

Ανεξαρτήτως την άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά ή για επιμέρους ζητήματα, οφείλουμε ως ενεργοί πολίτες ενός κράτους που συμμετέχει στην Ε.Ε. να γνωρίζουμε τις πολιτικές που χαράζονται, έτσι ώστε να αξιοποιούμε τις όποιοες δυνατότητες δίνονται μέσω των στρατηγκών σχεδιασμών, οδηγιών κ.λπ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΈΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ [εδώ]

The Institute for European Environmental Policy/ IEEP
First impressions of the EU Biodiversity and «Farm to fork» strategy to 2030

Οι πρώτες εντυπώσεις του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος για τη νέα

  • στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030 [ΕΔΩ]
  • στρατηγική «Farm to fork»: Το πρώτο βήμα προς ένα βιώσιμο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία; [ΕΔΩ]