Τάσος Λύτρας: ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ;

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το κείμενο του Τάσου Λύτρα που ακολουθεί είναι μια ερευνητική υπόθεση εργασίας, ωστόσο δεν είναι και επιστημονική φαντασία. Αν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία ή τεκμηρίωση πολύ ευχαρίστως να την παρουσιάσουμε]
——————–
ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ; 
[Φωτογραφίες – Κείμενο: Τάσος Λύτρας]
Το νοτιοδυτικό Αιγάλεω όρος αποτελείται από ένα συγκρότημα βραχωδών υψωμάτων που δεσπόζουν στο στενό της Σαλαμίνας (πάνω από τον σημερινό δήμο Περάματος). Ξέρξης, Κέρατα, Τρίκορφο, Μεγάλο Προσήλιο τα ονόματά τους (βλ. χάρτη σε φ. 6). Η ονοματοδοσία του ανατολικού υψώματος ως Ξέρξη, είναι βέβαια αυθαίρετη, αφού κανένα ίχνος εκεί δεν σώζεται, ούτε στον χάρτη Kaupert – Curtius σημειώνεται κάτι. Η διάταξη των στόλων φαίνεται στον χάρτη του Νέου Ανάχαρση (βλ. φ. 7) στις δύο πλευρές της χερσονήσου της Κυνόσουρας.
Σε μία από της κορυφές του Τρίκορφου, σε υψόμετρο 250 μ. περίπου, βρίσκονται τα ίχνη ημικυκλικής οχύρωσης με πλάτος τείχους περίπου 2 μέτρα (φ. 1 και 2). Στη νοτιοδυτική πλευρά της οχύρωσης υπάρχει αμφιθεατρικός βράχος (σε ν.δ. έκθεση), με διαμορφωμένο επίπεδο στη βάση του, υποστηριζόμενο από δύο επάλληλα τοιχία φ. 3).
Στις αεροφωτογραφίες 4 και 5 φαίνεται η θέση και η πανοραμική θέα της προς την περιοχή της Ψυτάλλειας, της Κυνόσουρας και του στενού της Σαλαμίνας, όπου έγινε η ναυμαχία.
Αν ο θρόνος του Ξέρξη στήθηκε πραγματικά, τότε αυτή είναι μία ιδανική θέση. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για κατασκευή (ίσως φρυκτωρία) που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των στενών, χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξη κάποιου ιερού στο κοίλωμα του βράχου.
Φωτ.1 – Τρίκορφο όρους Αιγάλεω. Σωζόμενο τμήμα τείχους στην κορυφογραμμή
Φωτ. 2 – Η κορυφογραμμή του Τρίκορφου στο όρος Αιγάλεω. Κάτω αριστερά τμήμα του σωζόμενου κυκλοτερούς τείχους.
Φωτ. 3 – Το κοίλωμα του βράχου ΝΔ του κυκλοτερούς τείχους. Στο κάτω μέρος διακρίνεται το πρώτο τοιχίο υποστήριξης του επιπέδου.
Φωτ. 4 – Η οχύρωση του Τρίκορφου σε αεροφωτογραφία. Διακρίνεται το κυκλοτερές τείχος της οχύρωσης και ο ημικυκλικός βράχος στη νοτιοδυτική πλευρά του.
Φωτ. 5 – Στο κάτω μέσο της αεροφωτογραφίας η θέση της οχύρωσης του Τρίκορφου. Στο επάνω μισό μέρος της πανοραμικής άποψης του στενού της Σαλαμίνας.
Φωτ. 6 – Χάρτης του όρους Αιγάλεω. Κάτω αριστερά τα υψώματα του νοτιοδυτικού συγκροτήματος πάνω από το σημερινό Πέραμα.
Φωτ. 7 – Από την χάρτα του Ρήγα Φεραίου. Αποτύπωση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας.