Τα ιστορικά κτίρια και οι εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού δεν θα διασωθούν – “θύματα” και αυτά των μνημονιακών “υποχρεώσεων” και πολιτικών της χώρας μας

 [Εικόνα εξωφύλλου: Ο πρώτος πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Δυτικού Αεροσταθμού
εν λειτουργία στη δεκαετία 1950.]

ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΝΗΝΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Έκθεση ιστορικής, αρχιτεκτονικής και τεχνικής τεκμηρίωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος και Εργαστήριο Ερευνών Ιστορίας Αρχιτεκτονικής EMΠ -­‐ Σεπτέμβριος 2016

Η  τελική έκθεση τεκμηρίωσης των νεωτέρων μνημείων του Ελληνικού, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ [ΕΔΩ]. Η έκθεση αποτελείται από 134 σελίδες και περιλαμβάνει σημαντικές ιστορικές και άλλες αρχιτεκτονικές πληροφορίες για το πρώην αεροδρόμιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
“Η έκθεση τεκμηριώνει την ιστορική, αρχιτεκτονική και τεχνική σπουδαιότητα συγκεκριμένων κτιρίων, εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού που σώζονται στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά. Στο μεγάλο αυτό χωρικό σύμπλεγμα υπάρχουν εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις τόσο της αρχικής όσο και των μεταγενέστερων φάσεων λειτουργίας του. Το συνολικό απόθεμα του χώρου αποτελείται από 480 μικρά και μεγάλα κτίρια και σταθερές κατασκευές των εγκαταστάσεων.
Εξ αυτού του συνολικού αποθέματος ελάχιστα κτίρια αξιολογούνται ως εξόχως σημαντικά για την τεκμηρίωση της εξέλιξης του τεράστιου για τα αθηναϊκά και ελληνικά δεδομένα συμπλέγματος, σε συνδυασμό με τα ήδη τέσσερα κηρυγμένα διατηρητέα αεροπορικά μνημεία. Έτσι εξασφαλίζεται, αντί της ολοσχερούς εξαφάνισης βασικών αρχιτεκτονικών, τεχνικών και ιστορικών τεκμηρίων, καθώς και της κοινωνικής-ιστορικής μνήμης του χώρου, η διάσωση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των φάσεων εξέλιξης και ισχυρών συμβόλων και τοποσήμων για τη συλλογική μνήμη.


Ένας από τους σκοπούς της έκθεσης ήταν και η διάσωση των ιστορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Αν ανατρέξουμε στην προηγούμενη ανάρτηση του blog των ΦτΦ [ΕΔΩ] θα δείτε την προβολή του αιτήματος και τη συμμετοχή των ΦτΦ στην προσπάθεια διάσωσης των ιστορικών κτηρίων.
 
Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες “Η έκθεση παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πρόταση διατήρησης των κτιρίων, ενώ έγινε δεκτή στο μεγαλύτερό της μέρος (Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων, Δυτικός Αεροσταθμός, Πύργος Ελέγχου, Υδατόπυργος Αμερικανικής Βάσης, Υπόστεγο Αεροπλάνων “Παγόδα”) από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και στηρίχθηκε από την Γενική Γραμματέα και την εισηγήτρια, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία με εξαίρεση το υπόστεγο αεροπλάνων. Το Συμβούλιο μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση 7,5 ωρών έκανε δεκτή την αντιεισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ.”
Δυστυχώς τα ιστορικά κτίρια και οι εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού δεν θα διασωθούν – “θύματα” και αυτά των μνημονιακών “υποχρεώσεων” και πολιτικών της χώρας μας.