Τετάρτη 17 Απριλίου 2019: Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δήμο Κηφισιάς