Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου πάμε “εκδρομή” στο λατομείο Μουσαμά στο Ποικίλο Όρος | Να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής – Καμία επέκταση στο λατομείο Μουσαμά – Νέοι χώροι ΧΥΤΥ και ΜΕΑ στην Αττική

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει πάρει σαφή θέση: Να σταματήσει η λειτουργία του  ΧΥΤΑ Φυλής και να μη δημιουργηθεί νέα εγκατάσταση στο λατομείο Μουσαμά στο Ποικίλο Όρος, όπως προέβλεπε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Αττικής Ν.3164/2003, άρθρο 33
Προτείνουμε το συντονισμό Δήμων, Φορέων και Πολιτών και όσων συμφωνούν να κλείσει προγραμματισμένα ο ΧΥΤΑ Φυλής και να γίνουν νέες χωροθετήσεις ΧΥΤΥ και ΜΕΑ στην Αττική με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια.
Το αίτημα να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν αρκεί. «Όσοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει – για τα επόμενα χρόνια – ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ, κραδαίνοντας τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες τους, το μόνο που επιτυγχάνουν – συνειδητά ή ασυνείδητα – είναι τη διαιώνιση της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής και την εξυπηρέτηση των εργολαβικών συμφερόντων, που σχετίζονται με αυτήν και την προετοιμαζόμενη καύση των απορριμμάτων.» (Δυτικό Μέτωπο 16.09.2019)