Το νέο blog των ΦτΦ “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή” στο αέρα….

Επισκεφτείτε το blog ΕΔΩ

Το νέο blog των ΦτΦ “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή” στο αέρα….

Παρουσίαση του blog “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή”
Στο menu του Blog έχουμε διαθέσιμες για την ώρα 12 μόνιμες χρηστικές θεματικές ενότητες:
 1. Αρχική (επίκαιρες αναρτήσεις τρέχουσας επικαιρότητας, άρθρα, γνώμες κ.ά. δημοσιεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα – με την πρώτη δημόσια παρουσίαση του blog έχουμε αναρτήσει 15 θέματα)
 2. Νομοθεσία –  Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία –  Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων.
 3. “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή” – Περιγραφή – Στόχοι (παρουσίαση της εκστρατείας).
 4. Καλές πρακτικές – Δήμων και Περιφερειών – Κοινωνίας των Πολιτών
 5. Ποιοι είμαστε – Ποιοι μας υποστηρίζουν – Στηρίξτε την εκστρατεία (πληροφορίες για τους ΦτΦ).
 6. Ανακύκλωση – Πριν από την ανακύκλωση –  Επαναχρησιμοποιώ, Δωρίζω, Χαρίζω – Μπλέ κάδος –  Κομποστοποιώ.
 7. Από τη φάρμα στο πιρούνι – Εξοικονομώ τρόφιμα – Χαρίζω.
 8. Πράσινα σημεία – Τι είναι –  Οδηγός ΕΟΑΝ
 9. Ενημέρωση και Επιμόρφωση – Φυλλάδια – Σεμινάρια.
 10. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 11. Ημερολόγιο δράσεων – Πληροφοριών
 12. Επικοινωνία
Γράφουμε στο μενού “ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ” παρουσιάζοντας το νέο blog και την εκστρατεία “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή”:
“Η εκστρατεία «Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερα ζωή» αποτελεί αντικείμενο προτεραιότητας για τους ΦτΦ, σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2018 – 2022 «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα» [ΕΔΩ]
Φιλοδοξούμε μέσω του blog, αλλά και με τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναπτύξουμε ή άλλες που θα στηρίξουμε, στην πολιτική πίεση που θα ασκήσουμε, να συμβάλουμε στην ενημέρωση, και να λειτουργήσουμε ως «επισπεύδοντες» προς την εκάστοτε κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και του Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Waste Prevention Programmes» WPPs προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας”.
Η εκστρατεία των ΦτΦ «Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή» ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» της χώρας μας. Το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει «Την Ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για την πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης» και τη «Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας».
Δεν “ανακαλύπτουμε την Αμερική” τώρα, ούτε παρεμβαίνουμε για πρώτη φορά με το νέο blog και την εκστρατεία “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή”.
Οι βασικές θέσεις των ΦτΦ για την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων παρουσιάστηκαν στις 27.06.2013. Οι θέσεις αυτές προσαρμόζονται και αναπτύσσονται ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν, τις επεξεργασίες και τις γνώσεις που αποκτούμε από τη συμμετοχή μας στα κοινά.   http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html
Για το θέμα της μείωσης των ΑΣΑ οι ΦτΦ έχουν κάνει πολλές παρεμβάσεις και έχουν υποβάλλει προτάσεις. Δείτε τις αναρτήσεις για το θέμα αυτό στο blog των ΦτΦ ΕΔΩ.
Η εκστρατεία των ΦτΦ “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή” έχει προετοιμαστεί από το 2016, υλοποιείται  από το 2017 και προγραμματίζεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2022.

Επισκεφτείτε το νέο blog «Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή»  ΕΔΩ

Σχεδίαση – Δημιουργία – Υποστήριξη του νέου blog: Ανδρέας Χατζημηνάς, Τώνια Φώτη.