ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: Ούτε BLACK FRIDAY – Ούτε Buy Nothing Day – Αγοράζουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες είδη από το Δίκαιο Εμπόριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25.11.2019
 
ü  Ούτε BLACK FRIDAY – Ούτε Buy Nothing Day
ü  Αγοράζουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες είδη από το Δίκαιο Εμπόριο 
ü  THE BUYERARCHY of NEEDS – Η Ιεραρχία των αγοραστικών αναγκών

 

 

[Η γραφιστική παρουσίαση του THE BUYERARCHY of NEEDS είναι της Sarah Lazarovic ΕΔΩ και βασίζεται στην κατά Αβραάμ Μάσλοου1 (1908 – 1970) «Ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών»]
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (16 – 24 Νοεμβρίου) και τις BLACK FRIDAY και Buy Nothing Day (28 Νοεμβρίου 2019) προτείνει:
”Όταν έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις αποφάσισε σύμφωνα με τις πραγματικές σου ανάγκες είδη από το Δίκαιο Εμπόριο”. Ούτε BLACK FRIDAY – Ούτε Buy Nothing Day.

Στην εκστρατεία του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece “Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη ζωή2” για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων και την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Κοινωνικά Δίκαιη, Οικονομική Διαχείριση των Αστικών αποβλήτων αναφερόμαστε και στο θέμα της υπερκατανάλωσης, της διαφήμισης, των τεχνικών αναγκών και της διαμόρφωσης προτύπων και αξιών που συμπυκνώνονται στην αρχή “καταναλώνω – άρα υπάρχω και διακρίνομαι”.
Προφανώς και δεν μας εκφράζουν εκστρατείες του τύπου BLACK FRIDAY ούτε του τύπου Buy Nothing Day που μας καλούν την ίδια ημέρα, η πρώτη να αγοράσουμε και η δεύτερη να απέχουμε από τις αγορές, 28 Νοεμβρίου 2019.
Υιοθετούμε αρχικά τα 3R (Reduse – Reuse – Recycle). Ειδικότερα σε αντιπαράθεση με τις εκστρατείες BLACK FRIDAY και Buy Nothing Day, αντιπροτείνουμε και προβάλλουμε τις βασικές αρχές και τις επιλογές που παρουσιάζονται στην πυραμίδα THE BUYERARCHY of NEEDS αρχίζοντας ιεραρχικά από τη βάση:
  1.  Χρησιμοποιώ αυτό που έχω – Δεν παρασύρομαι από τη διαφήμιση και τις εκστρατείες τύπου BLACK FRIDAY,
  2. Δανείζομαι είδη και τα επιστρέφω,
  3. Ανταλλάσσω ή Χαρίζω,
  4. Κάνω οικονομία,
  5. Φτιάνω- Επισκευάζω – Μεταμορφώνω – Μετασκευάζω,
  6. Αγοράζω είδη ή υπηρεσίες που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις αρχές του Δίκαιου Εμπορίου.
Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον άκοσμο στις μέρες μας, για ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων Πολιτών που ζει σε συνθήκες φτώχειας, όπου η ανεργία3 τον Αύγουστο του 2019 είναι 16,7% (33,1% στους νέους μέχρι 24 ετών) να προβάλλεται  η εκστρατεία Buy Nothing Day ως αντιπαράθεση στην BLACK FRIDAY.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.    Αβραάμ Μάσλοου  (1908 – 1970): Η ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών  (A theory of Human Motivation/ Motivation and Personality) https://bit.ly/2r7A8JP
2.    ΦτΦ: «Λιγότερα Απόβλητα – Καλύτερη Ζωή» https://bit.ly/2D1xurA
3.    Στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 7 Νοεμβρίου 2019. https://bit.ly/35mWztc
Ανθέων 72, 12461 | Τηλ. FAX: 215 5257408 – 6907720897 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com |
ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω
Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ Φορέα: 3358)
Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς  Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). https://www.nf-int.org/ . Από το 2018 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Seattle to Brussels και εκπρόσωπός του στην Ελλάδα  http://s2bnetwork.org.
Οι ΦτΦ είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο  integrated Civil Society Organizations (iCSO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  http://esango.un.org/civilsociety/login.do
Οι ΦτΦ/NFGR ήταν εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό και συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα για το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τον πολιτισμό κ.ά.