1 Νοεμβρίου 2018: Παρουσιάστηκε η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ) 2018 από το ΕΚΠΑΑ | Η πλήρης ΕΚΘΕΣΗ 560 σελίδες και η ΣΥΝΟΨΗ ΕΔΩ

[Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης σας ενημερώνουμε ότι οι ΦτΦ παραβρέθηκαν στην παρουσίαση από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης/ ΕΚΠΑΑ της ΕΚΠ 2018 ]
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πλήρης έκθεση:  Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος, 2018 (EL)
– Πρόλογος
– Κλιματική Αλλαγή
– Ποιότητα Ατμόσφαιρας
– Ακουστικό Περιβάλλον
– Διαχείριση Υδατικών Πόρων
– Φύση – Βιοποικιλότητα
– Διαχείριση Αποβλήτων
– Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα
– Συμπεράσματα
Η πλήρης ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ | Η σύνοψη της ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΔΩ 

Η σύνοψη της ΕΚΘΕΣΗΣ στα αγγλικά ΕΔΩ.