16ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ | 4 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ: Νερό, Στρατιωτικοποίηση – Πόλεμο, Εμπορική Συμφωνία MERCOSUR, Δημοκρατία στη Βραζιλία | 12-17 Μαρτίου 2018 στη Βραζιλία

16ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 12-17 Μαρτίου 2018 στη Βραζιλία
 
4 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ,  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ MERCOSUR, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Συνέχεια της ενημέρωσης από τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece για τη διεξαγωγή του 16ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ με θέμα «Αντίσταση είναι να δημιουργείς – Αντίσταση είναι να μετασχηματίζεις» που πραγματοποιήθηκε στο Σαλβαδόρ της Μπαχία στη Βραζιλία από τις 12 μέχρι τις 17 Μαρτίου 2018 παρουσιάζουμε τα 4 ψηφίσματα που εγκρίθηκαν.
Διακήρυξη του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ 2018 των εκπροσώπων των κοινοβουλίων και πολιτικών δυνάμεων 21/03/18.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
Ως μέλη των κοινοβουλίων και εκπρόσωποι προοδευτικών και διεθνιστικών δυνάμεων από όλο τον κόσμο που συναντηθήκαμε στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και που βρισκόμαστε μέσα στους αγώνες για το δικαίωμα στο καθαρό νερό και ενάντια στην εμπορευματοποίηση του, επαναλαμβάνουμε ότι το ανθρώπινο δικαίωμα σε καθαρό νερό είναι απαραίτητο για μία ειρηνική και αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι προϋπόθεση για την εκπλήρωση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενωμένοι σε μία κοινή αντιμετώπιση του νερού, θεωρούμε ότι:
1. Το νερό είναι κοινό αγαθό των ζώντων οργανισμών και η προσβασιμότητα είναι θεμελιώδες και αναπαλλοτρίωτο ανθρώπινο δικαίωμα. Το νερό ανήκει στους ζώντες οργανισμούς και η διαχείρισή του γίνεται από τις κοινότητες, τους λαούς και την ανθρωπότητα, οπότε δεν πρόκειται για εμπόρευμα.
2. Η διαχείριση και ο έλεγχος του νερού πρέπει να ανήκει στη δημόσια, κοινωνική και συμμετοχική σφαίρα και να μην βασίζεται στο κέρδος.
3. Η αλληλεγγύη πρέπει να διασφαλιστεί για τις παρούσες και μέλλουσες γενιές καθώς και ανάμεσα στις ηπείρους, τις χώρες, τις περιοχές, τις κοινότητες και τους λαούς.
Απορρίπτουμε:
·   Όλες τις μορφές ιδιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς οδηγούν συστηματικά σε αυξήσεις στις τιμές, διακοπές της υδροδότησης σε καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν, χαμηλή ποιότητα του νερού, τεράστια κέρδη για τους πολυεθνικούς επενδυτές, μυστικά συμβόλαια, δωροδοκίες και διαφθορά.
·     Όλα τα καταναλωτικά μοντέλα διαχείρισης του νερού.
·    Τις απαιτήσεις των πολυεθνικών για αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη και για τις επενδύσεις ως παράνομες.
Υποστηρίζουμε:
ü Τη διάδοση των εμπειριών για την καθιέρωση αλληλέγγυων ταμείων για τη χρηματοδότηση μοντέλων δημόσιας, συμμετοχικής, κοινοτικής και κοινωνικής διαχείρισης (πχ επιστροφή της διαχείρισης στους δήμους)
ü  Όλες τις προσπάθειες, τα κινήματα και τις κυβερνήσεις που ενεργά προσπαθούν για την πραγματοποίηση του 6ου Στόχου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Διασφάλιση της πρόσβασης στο νερό και στην υγιεινή για όλους)
ü  Τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς οργάνου για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο τομέα του νερού.
ü  Την προσπάθεια αρκετών Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Βραζιλιάνικων οργανώσεων για την προώθηση του Εναλλακτικού Φόρουμ για το Νερό που λαμβάνει χώρα στη Βραζιλία από τις 17 μέχρι τις 22 του Μάρτη.
Καλούμε τις Αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό να λάβουν υπόψη τους αυτήν τη Διακήρυξη καθώς και τα συμπεράσματα του Εναλλακτικού Φόρουμ για το Νερό.
  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
Ως εκπρόσωποι των κοινοβουλίων και προοδευτικών και διεθνιστικών δυνάμεων, ανησυχούμε για τη σπατάλη τεράστιων πόρων στο πρόσφατο παγκόσμιο κύμα στρατιωτικοποίησης και αύξησης των στρατιωτικών δαπανών σε πολλές χώρες του Κόσμου. Όλο και περισσότερο, προηγμένα οπλικά συστήματα είναι αντιπαραγωγικά όχι μόνο για την παγκόσμια ειρήνη – για την οποία κατασκευάστηκαν – αλλά και για την επιβίωση του πλανητικού οικοσυστήματος. Μαζική προπαγάνδα που δημιουργεί εικονικούς εχθρούς ανάμεσα στους λαούς βρίσκεται σε άνθηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαφορετικά, οι λαοί και οι ψηφοφόροι δεν θα επέτρεπαν τη στρατιωτικοποίηση να συμβαίνει.
  
Αυτά τα μέσα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιου Κόσμου, για την αξιοπρεπή ζωή όλων των λαών.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να πιέσουμε για:
α) Να σταματήσει η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου η οποία δημιουργεί φόβους και προετοιμάζει για τον πόλεμο (η ονομαζόμενη “άμυνα”)
β) Τη σταδιακή μείωση των προϋπολογισμών για στρατιωτικές ανάγκες παγκοσμίως κάτω από το 1% του ΑΕΠ.
γ) Τη διάλυση όλων των στρατιωτικών συμφωνιών και συμμαχιών και την επιστροφή στην ειρηνική διπλωματία.
Για τη Συμφωνία MERCOSUR– ΕΕ

Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ στο Σαλβαδόρ της Μπαχία, όπου συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε με κοινωνικά κινήματα και να οργανώσουμε από κοινού καμπάνιες, δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωσης και στις χώρες της Mercosur Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη (MEFTA).
Θεωρούμε απαράδεκτα τα συμπεράσματα αυτής της συμφωνίας της οποίας η διαπραγμάτευση έγινε μυστικά χωρίς να έχει υπάρξει ενημερωμένη μελέτη για την Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στη Βιωσιμότητα, αγνοώντας ασυμμετρίες που θα καταδίκαζαν τις χώρες της Mercosur να εξαρτώνται αποκλειστικά στην εξαγωγή ακατέργαστων υλικών, προϊόντα της αγροτικής βιομηχανίας, ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, προϊόντα από τα ορυχεία, ενώ η Ε.Ε θα αύξανε σημαντικά τις εξαγωγές της σε βιομηχανικά προϊόντα καθώς και την πρόσβασή της σε υπηρεσίες, σε δημόσιες προμήθειες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε φάρμακα, ανάμεσα σε άλλα.
Από την άλλη, αυτή η Συμφωνία θα κατέστρεφε χιλιάδες μικρές και μεσαίες φάρμες και στις δύο πλευρές, καθώς και  περισσότερα από 50 εκατομμύρια εκτάρια τροπικού δάσους στην περιοχή του Αμαζονίου, με καταστροφικές συνέπειες για τους αυτόχθονες καθώς και για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Πρόκειται για μία κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας του Παρισιού.
Για αυτούς τους λόγους ζητάμε να μην υπογραφεί καμία συμφωνία. Οι λαοί της Mercosur και της ΕΕ πρέπει να ερωτηθούν κατάλληλα για το είδος της συμφωνίας που επιθυμούν να ενισχύσει τη σχέση τους.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Κατά τη συνάντηση στα πλαίσια του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ στο Σαλβαδόρ της Μπαχία, με στόχο να συζητήσουμε και να συνδιοργανώσουμε καμπάνιες, εμείς, εκπρόσωποι κοινοβουλίων, τοπικές αρχές και εκπρόσωποι πολιτικών κινήσεων από διάφορες περιοχές του Κόσμου, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την υποβάθμιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, ακόμη και με πραξικοπήματα στη Λατινική Αμερική, στην Ονδούρα, την Παραγουάη και πρόσφατα στη Βραζιλία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία της Μαριέλ Φράνκο τη 14η Μαρτίου. Η Μαριέλ υπήρξε φεμινίστρια και κοινωνική ακτιβίστρια, δημοτική σύμβουλος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για το Σοσιαλιστικό Κόμμα και πρόεδρος της επιτροπής έρευνας για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι αρχές εναντίον νεαρών ατόμων στις φτωχές περιοχές της πόλης. Η κλιμάκωση της βίας στοχεύει στον εκφοβισμό του λαού αλλά δεν θα επιτύχει.
Καταγγέλλουμε τη χρησιμοποίηση των κοινοβουλίων και της δικαιοσύνης που επέτρεψαν στις αντιδραστικές δυνάμεις να προχωρήσουν σε πραξικόπημα κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης Προέδρου Ντίλμα Ρούσεφ και να διώξουν δικαστικά και παράνομα τον υποψήφιο για την Προεδρία Λουίς Ινάθιο Λούλα Ντα Σίλβα προσπαθώντας να εμποδίσουν το Βραζιλιάνικο λαό να εκλέξει τον Πρόεδρο που επιθυμεί.
Απορρίπτουμε επίσης τις πολιτικές που, ενάντια στα συμφέροντα του λαού και χάρη στην παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων, εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση της Βραζιλίας σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, τον πολιτισμό, τις πολιτικές ελευθερίες, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στο Λαό της Βραζιλίας στον αγώνα του για ειρήνη, δημοκρατία και μία προοδευτική κοινωνική πολιτική.
Μετάφραση Κώστας Μουράτης
Για τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ