19 Απριλίου 2020: Η συνάντηση των Υπουργών Υγείας των G20 | Οι θέσεις της Κ.τ.Π. και των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ: COVID-19: Αρχές Παγκόσμιας Πρόσβασης, Καινοτομίας και Συνεργασία

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2020 η Εικονική Συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας των χωρών των G20, την ευθύνη της οποίας την είχει η Σαουδική Αραβία. [Περισσότερα ΕΔΩ ΕΔΩ]
 
Για τα επίσημα αποτελέσματα της συνάντησης διαβάστε: 
  • Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας/ WHO – G20 Health Ministers virtual meeting Saudi Arabia – 19 April 2020 [ΕΔΩ]
  • Δελτίο τύπου των οργανωτών – G20 Health Ministers Coordinate Efforts to Combat COVID-19 [ΕΔΩ]
[Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece δημοσιοποίησαν ανοικτή επιστολή πριν από την Εικονική Συνάντηση των Υπουργών Υγείας των G20]


COVID-19: Principles for Global Access, Innovation and Cooperation [Link]
COVID-19: Αρχές Παγκόσμιας Πρόσβασης, Καινοτομίας και Συνεργασία

Ο COVID -19 δεν έχει ούτε έθνος, ούτε εθνότητα. Αν η πανδημία δεν αναχαιτιστεί σε μια χώρα, η εξάπλωσή της θα επιταχυνθεί και πέρα από τα σύνορά της,  καθιστώντας  ίσως αδύνατη οποιαδήποτε αντίδραση παγκοσμίως.
 
Οι αποκλειστικά εθνικές τακτικές για την καταπολέμηση του ιού είναι αναποτελεσματικές. Απαιτείται επειγόντως η συνεργασία μεταξύ των χωρών για την εντατικοποίηση της παραγωγής όλων των ιατρικών μέσων προφύλαξης- μάσκες και αναπνευστήρες, τεστ ανίχνευσης, θεραπείες και εμβόλια- και τη διασφάλιση της παροχής ιατρικής φροντίδας για όλους όσους τη χρειάζονται. Οφείλουμε να διαχειριστούμε, όχι μόνο τον COVID-19 και τα συμπτώματά του, αλλά και τις συνεχιζόμενες και υποκείμενες ανάγκες, οι οποίες εντείνονται καθώς ο ιός συνεχίζει την πορεία του.
Σε ορισμένα κράτη είναι ορατός ο κίνδυνος περιορισμένης πρόσβασης σε θεραπευτικά σχήματα αντιμετώπισης του COVID-19, είτε λόγω υψηλού κόστους, είτε λόγω προβλημάτων στην παραγωγή υγειονομικού υλικού, είτε λόγω αποκλειστικότητας δικαιωμάτων ή εμπορικής εχεμύθειας στην παραγωγή φαρμάκων και εμβολίων. Πρέπει να αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο και να βοηθήσουμε να αλλάξει η σχέση μεταξύ ιατρικής καινοτομίας, συστημάτων υγείας και χωρών – κινητοποιώντας επιχειρήσεις, υγειονομικούς φορείς και κυβερνήσεις να μοιραστούν ιατρική τεχνολογία, να επενδύσουν σε δημόσιες δομές παραγωγής και δυναμικό και να προάγουν την πρόσβαση σε όλους.
 
Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι  ισχυρές χώρες είναι πιθανό να στηρίξουν (τις) φαρμακοβιομηχανίες τους και να συσσωρεύσουν ιατρικό υλικό, εις βάρος της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και για το ότι, οι προνομιούχοι, εκείνοι που πρώτοι λαμβάνουν τεστ, θεραπείες και εμβόλια,  δεν είναι αυτοί που τα χρειάζονται περισσότερο. Στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα σε όσους πλήττονται δυσανάλογα, λόγω  συστήματος υγείας, γεωγραφικής θέσης, ηλικίας, φύλου ή φυλής. 
 
Καλούμε κυβερνήσεις, φορείς, κατασκευαστές, δωρητές και αναπτυξιακούς εταίρους να δεσμευτούν για:
 
Καινοτομία για όλους
Η μονοπωλιακή ανάπτυξη φαρμάκων ζημιώνει τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ανοικτή επιστήμη και ερευνητικές πρακτικές για τις ανάγκες υγείας που θα συνδυάζουν την καινοτομία με τη γρήγορη πρόσβαση. Οι κάτοχοι τεχνολογίας  θα πρέπει να υποβάλλουν στη διάθεση του δημόσιου τομέα ευρεσιτεχνίες, επαγγελματικά μυστικά, τεχνογνωσία, κυτταρικά δείγματα, πνευματικά δικαιώματα, λογισμικό, δεδομένα και κάθε άλλη σχετική πνευματική περιουσία. Η πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της ερευνητικής και παραγωγικής διαδικασίας.
 
Πρόσβαση σε όλους
Ιατρικό υλικό, επειγόντως απαραίτητο για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον περιορισμό και την πρόληψη του COVID-19 πρέπει να είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο σε όλους , χωρίς καθυστέρηση, με την απαραίτητη προτεραιότητα να δίνεται σε εργαζόμενους υγείας και ευπαθείς πληθυσμούς. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι και εργαλεία καθώς και εμβόλια και εξοπλισμός ατομικής προστασίας είναι οικονομικά προσιτά για τους υγειονομικούς φορείς και δωρεάν για τους πολίτες σε όλες τις χώρες. Αναγκαία είναι η κατάργηση της αποκλειστικότητας για εταιρείες και κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.
 
Αλληλεγγύη και παγκόσμια συνεργασία
Κυβερνήσεις, κάτοχοι τεχνολογίας και ερευνητές θα πρέπει επειγόντως να συνεργαστούν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να δημιουργήσουν πλατφόρμες για το δημόσιο διαμοιρασμό ερευνητικών αποτελεσμάτων, δεδομένων, τεχνογνωσίας, και πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου, αφ’ ενός να επιταχυνθεί η παραγωγή και η καινοτομία, αφ’ ετέρου να περιοριστούν ελλείψεις ή προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Η παραγωγή ιατρικού υλικού και η διανομή του διαμέσου των συνόρων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι άνευ προηγουμένου ανάγκες παγκοσμίως.
 
Σωστή διακυβέρνηση και διαφάνεια
Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θα προάγουν τη διαφάνεια και την πολιτειακή συμμετοχή της κοινωνίας σε διαδικασίες λήψης κρίσιμων αποφάσεων. Χρηματοδότες και παραγωγοί τεχνολογίας  θα  διασφαλίζουν ότι οι ερευνητικές και κατασκευαστικές δαπάνες, η τιμολόγηση, οι έλεγχοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δημοσιεύονται στο πλαίσιο της διαφάνειας.
 
Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η ιατρική γνώση δημόσιο αγαθό. Κανείς δεν πρέπει να τα στερείται.

Εθελλοντική μετάφραση Κατ.Στ.
Για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ