Ίχνος στοιχείου δεν είχε κατατεθεί από το ΥΠΕΚΑ για την κατάσταση των νερών σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες

Πάτος στις “πράσινες” πληροφορίες 

Ίχνος στοιχείου δεν είχε κατατεθεί από το ΥΠΕΚΑ για την κατάσταση των νερών σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Παρά ταύτα η κυβέρνηση εφορμά και διαλύει μέσω κατάργησης ή συγχώνευσης και εντάσσοντας το προσωπικό σε εφεδρεία -στον προθάλαμο της απόλυσης- δημόσιους φορείς με πολύχρονη εμπειρία στην έρευνα και παραγωγή πρωτογενών στοιχείων. Π.χ. το Ινστιτούτο Γεωολογικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών και Γεωργικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), στο οποίο ανήκουν το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων με αντικείμενο, εκτός των άλλων, την καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη δασοπονία και την παρακολούθηση των επιπτώσεων από τις δασικές πυρκαγιές.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη, από το τέλος, θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. και την έκτη, πάντα από το τέλος, μεταξύ των 38 χωρών της Ευρώπης στην παροχή πληροφοριών και στοιχείων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της βάσει των διεθνών συνθηκών, της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περιβάλλοντος.

H συνέχεια του άρθρου της Λ.Σταυρογιάννη ΕΔΩ