Ο κόλπος της Ελευσίνας από το Όρος Αιγάλεω – Ποικίλο