31/10/2011: Συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Προοπτική της Φιλοζωικής Κουλτούρας στην Ελλάδα του Σήμερα/ Meeting for the European perspective of Todays Greek Animal Welfare culture

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων διοργανώνουν την Α΄ « Συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Προοπτική της Φιλοζωικής Κουλτούρας στην Ελλάδα του Σήμερα» ,την 31η Οκτωβρίου 2011, από 10:00 π.μ έως 17:00 μ.μ , στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Β. Κωνσταντίνου 48
Κατά την Ημερίδα αυτή τα συναρμόδια Υπουργεία, οι Αυτοδιοικητικές Δομές και άλλοι.  Πολιτικοί Παράγοντες θα συνδιαλαγούν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, με Ευρωβουλευτές, καθώς και με Έλληνες και Ευρωπαίους Επιστήμονες και Πανεπιστημιακούς Δασκάλους για τα νομικά, κτηνιατρικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά προβλήματα της αποκλίνουσας Ελληνικής νοοτροπίας από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή.Η συμμετοχή όλων των θέσει εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη και ευκταία.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία & η
Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων.


The Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation as well as
The Panhellenic Coordinating Commitee of Animal Welfare Associations, are organizing the  First  “Meeting for the European perspective of todays Greek Animal Welfare culture” on October 31st 2011  from 10.00am to 17.00pm at the Central Auditorium of the National Research Fondation. , B. KONSTANTINOY 48-ATHENS.

During this Congress the Ministries involved, Aerea Administrators and other Political Representatives will discuss with the European Commissioner for the Environment, with European Deputies as well as with Greek and European Scientists and Univercity Professors, about the legal, veterinery, social and philosofical problems arrising from the difference between the european and greek  mentalities.

The participation of all  involved  or interested parties is necessary as well as wished for.

THE PANHELLENIC ANIMAL WELFARE AND ENVIRONMENTAL FEDERATION
THE PANHELLENIC COORDINATING COMMITTEE OF ANIMAL WELFARE ASSOCIATIONS
————–

Περισσότερα ΕΔΩ και ΕΔΩ