Γεώργιος Κ. Κηπουρός “Η παραδοσιακή καλλιέργεια λαχανικών…”