Πωλείται το βουνό απέναντι….

Πωλείται το βουνό απέναντι. 

Η φωτογραφία είναι από το FB του φίλου μας SOTMAV από την Κύπρο

Πραγματικά εντυπωσιακή…. Η φωτογραφία είχε και δύο σχόλια:
α) Πόσα; β) Μαζί με το χωριό, τους κατοίκους και την τροφή τους;