Δευτέρα 12/12/2011: Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 

[“Πατήστε” στις φωτογραφίες για να μεγεθυνθούν]

Η Ενέργεια είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα για την οικολογία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη κ.λπ. Στη χώρα μας η παραγωγή και η διάθεση της Ενέργειας μαζί με τη Διαχείριση των Απορριμμάτων και τις έρευνες για Πετρέλαιο  αποτελούν μια τριάδα σοβαρών θεμάτων που για τις επόμενες δεκαετίες θα απασχολήσουν σοβαρά επιστημονικούς φορείς, κυβερνήσεις, κόμματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήματα πολιτών και προφανώς τους επενδυτές.

Με αυτή την έννοια είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε και να συμμετέχουμε στις συζητήσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για την τριάδα των θεμάτων: Ενέργεια – Διαχείριση απορριμμάτων – Έρευνες για Πετρέλαιο.

Πιστεύουμε ότι η ημερίδα που διοργανώνει  τη Δευτέρα 12/12/2011 η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος θα συμβάλλει στην ενημέρωση, στο διάλογο, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στη χάραξη πολιτικών και προτάσεων για την παραγωγή και διάθεση της ενέργειας στην Ελλάδα. Εμείς θα την παρακολουθήσουμε.

Από το blog για το θέμα της Ενέργειας ως πρώτες παρατήτηρησες σημειώνουμε ότι α) η καλύτερη και η φθηνότερη παραγωγή ενέργειας είναι η εξοικονόμιση β) η οποιαδήποτε επένδυση θα πρέπει να σέβεται το τοπίο και το περιβάλλον γ) η οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση (ΑΠΕ) να είναι τέτοιας κλίμακας που να μην ανατρέπει τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής, να μην υποβαθμίζει την αγροτική γη και τους ορεινούς όγκους (ιδιαίτερα τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί NATURA)