Θεοχάρης Δ. Ζάγκας: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μεταλλευτικές δραστηριότητες

Η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Διακρίνεται σε υπόγεια και επιφανειακή με χειρότερη τη δεύτερη η οποία από τη μία στιγμή στην άλλη μετατρέπει και το πιο όμορφο τοπίο σε σεληνιακό. Για το λόγο αυτό έχει καταργηθεί σε όλες τις προηγμένες οικονομικά χώρες.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:
– Επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα (καταστροφή βλάστησης, εδάφους, συρρίκνωση αγροτικών δραστηριοτήτων, αλλαγή τοπίου-φυσικού περιβάλλοντος και υδρολογικών συνθηκών, καταστροφή ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων).
– Επιπτώσεις από τη μεταφορά του μεταλλεύματος (διασπορά υλικού, αύξηση σκόνης, αέρια ρύπανση, ηχορύπανση κ.λ.π.).
– Επιπτώσεις από την επεξεργασία του μεταλλεύματος (διασπορά διάφορων τοξικών ουσιών, εκπομπές διάφορων επικίνδυνων καυσαερίων, ατμών μετάλλων).
– Επιπτώσεις στα υπόγεια νερά τόσο από την καταστροφή των υπερκείμενων υδροφόρων οριζόντων όσο και από την υπεράντληση νερού από τους βαθύτερους ορίζοντες.
– Επιπτώσεις από την απόρριψη και διασπορά κάθε μορφής τοξικών αποβλήτων.
Πολλές από τις παραπάνω επιπτώσεις στο μικροκλίμα, στο τοπίο, στα νερά, στην ατμόσφαιρα, θα παραμείνουν και μετά το πέρας της εκμετάλλευσης και δυστυχώς δεν θα είμαστε σε θέση να τις εξαλείψουμε, αφού η μέχρι σήμερα επιστημονική γνώση μπορεί να συμβάλλει στο μετριασμό μόνο των επιπτώσεων.

Διαβάστε όλο το άρθρο ΕΔΩ

Ο κ. Θεοχάρης Δ. Ζάγκας είναι αν. καθηγητής Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη