Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής: Δράσεις 2010-2011