Για τους υγροτόπους συνέχεια: Συνθήκη Ramsar 40 χρόνια/ 2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Υγροτόπων