Ημερίδα. 10/3/2012: Ο φυσικός πλούτος της Οίτης και η διαχείρισή του