Παρατηρήσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, το ΕΧΠΤ κατατέθηκε πρόσφατα στη δημόσια διαβούλευση μόνο για 10 ημέρες (έληξε στις 20/3/2012) και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την παρούσα κυβέρνηση των μνημονίων.
Για πληρέστερη εικόνα του ΕΧΠΤ σας παρουσιάζουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο:

  1. Άρθρο της Λιλής Σταυρογιάννη ΕΔΩ και ΕΔΩ.
  2. Άρθρο του Γιώργου Λιάλιου ΕΔΩ
  3. Παρατηρήσεις των καθηγητών κ.κ. Δημήτρη Λαγού, Πάρι Τσάρτα που κοινοποίησε ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου στο ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της δημόσια διαβούλευσης. Διαβάστε ΕΔΩ. Μεταξύ των άλλων οι κ.κ.Λαγός και Τσάρτας σημειώνουν ότι “το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών συγκροτημάτων (βλ. και Π.Ο.Τ.Α./ Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ν. 2545/1997), το οποίο, ουσιαστικά, δίνει τη δυνατότητα σε ένα πλήθος μεγάλων επενδυτών να προετοιμάσουν μεγάλες επενδύσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,  γεγονός που θα υποβαθμίσει περαιτέρω το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.”