Ευρωπαϊκή εκστρατεία: “Οι Φίλοι της Φύσης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ατομικής Ενέργειας (EURATOM)”

 

 

 

Όπως αποφασίστηκε στοσυνέδριο 2011 στο Γκρατς,  oι Friends of Nature ξεκίνησαν μια εκστρατεία  με θέμα «Οι Φίλοι της Φύσης εναντίον της  Ευρωπαϊκής Ατομικής Ενέργειας (EUROATOM)».
Πληροφορίες για την εκστρατεία αυτή μπορείτε να δείτε ΕΔΩ  www.nf-int.org/euratom στο site των Friends of Nature.
Οι Friends of Nature στη Γερμανία έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία τους και τις δράσεις τους. Περισσότερα στην ιστοσελίδα τους  www.euratom-nein-danke.de

Από την ιστοσελίδα των Γερμανών NF έχουμε ελεύθερα μεταφράσει ένα ενημερωτικό κείμενο στα ελληνικά:
 

             Τι είναι η συνθήκη της  ΕUΡΑΤΟΜ
Άρθρο 1 της συνθήκης της Ευροατόμ:
Σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας είναι, μέσω της  γρήγορης ανάπτυξης και εξέλιξης της πυρηνικής ενέργειας,  η δημιουργία προϋποθέσεων για την  άνοδο του βιοτικού επιπέδου στα κράτη μέλη και η ανάπτυξη των σχέσεων με  άλλες χώρες. 
Η συνθήκη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας είναι ένα  απολίθωμα από την εποχή  που πιστεύαμε στην αδιάκοπη εξέλιξη της τεχνολογίας, εποχή κατά την οποία  οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από τη χρήση της πυρηνικής ενέργεια δεν ήταν γνωστοί.
Με τη συνθήκη ως εργαλείο δημιουργήθηκε η βάση για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της πυρηνικής τεχνολογίας με ευνοϊκή κρατική χρηματοδότηση.
Ιδιαίτερα αξιοπερίεργο είναι ότι ακόμα και τα δώδεκα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν τα ίδια πυρηνικά εργοστάσια  θα πρέπει κι αυτά να συγχρηματοδοτήσουν την ΕΥΡΟΑΤΟΜ. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη Γερμανία εάν προχωρήσει και ολοκληρωθεί σ` εμάς η κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας.
Αλλά  πέρα απ` όλα αυτά  η ΕΥΡΟΑΤΟΜ απέτυχε πλήρως.
Όχι μόνο επειδή αυτή η σύμβαση οδήγησε  σ` έναν ενεργειακό μονόδρομο χωρίς ούτε καν να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ασφάλειας για τους πολίτες της Ε.Ε., πολύ περισσότερο διότι χρησιμοποιήθηκε η EURATOM για την διάδοση της πυρηνικής τεχνολογίας σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες με μόνο σκοπό το κέρδος. Η μαζική χρηματοδότηση της πυρηνικής τεχνολογίας για πολλά χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη και γιγάντωση της ατομικής ενέργειας. Η αναθεώρηση της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας θα οδηγήσει στην τελική κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε., έτσι που να είναι δυνατή η ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας.
 (Από την ιστοσελίδα των Γερμανών Friends of Nature http://www.euratom-nein-danke.de/start/euratom/was-ist-euratom/)