Κυριακή 22/4: Εκδήλωση στο ΑΠΘ για την Παγκόσμια Ημέρα της «Μητέρας Γης»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Τηλ. (2310) 997158, 996778 Fax (2310) 996730 e-mail: louizou@ad.auth.gr
Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Α.Π.Θ., Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη
                                                                                          
Τα Τμήματα Γεωλογίας και Βιολογίας και η Γεωπονική Σχολή, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., διοργανώνουν την Κυριακή 22 Απριλίου 2012, εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τη «Μητέρα Γη». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου.
Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.
Κυριακή 22 Απριλίου 2012
11:15 -11:30
Εισαγωγή: «Απεικονίσεις και αφηγήσεις σε αναζήτηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και Φύσης», Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Δ. Βώκου, (15΄).
11:30-12:00
«ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ»: Από τα Γεωσυστήματα και την Επικοινωνιόσφαιρα στη Νοόσφαιρα, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Σ. Παυλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών, Ι. Αντωνίου, (30΄).
12:00-12:15-Διάλειμμα-Καφές
12:15 – 13:30
«Ορυκτοί πόροι, Περιβάλλον και Οικονομική ανάπτυξη: μπορούν να συνδυαστούν;», Λέκτορας Ορυκτολογίας, Β. Μέλφος (15΄).
«Η Μεγάλη Ανάπτυξη των Γεωπονικών Επιστημών: Συμβολή στην Πρόοδο αλλά και Συνέπειες για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον», Πρόεδρος Γεωπονικής Σχολής, Δ. Κωβαίος (15΄).
«Προκλήσεις και προοπτικές στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης και αποκατάστασης των εδαφικών οικοσυστημάτων της Μεσογείου», Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής, Γ. Ζαλίδης (15΄)
Από τη Γεωποικιλότητα στην Βιοποικιλότητα, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Δ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας Χ. Χιντήρογλου (30’).
13:30-14.00 Συζήτηση