ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Πράσινη Οικονομία – Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα?/ World Environment Day: Green Economy – setting the fox to keep the geese?

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Πράσινη Οικονομία – Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα?
Βιέννη, 4 Ιουνίου 2012
            Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία φέτος προσδιορίζεται από το μότο “Πράσινη Οικονομία», οι Φίλοι της Φύσης απαιτούν έναν καθαρό πολιτικό «δρόμο» με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που θα περιλαμβάνει μια  συστηματική αλλαγή των οικονομικών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική και κοινωνική διάσταση τους.
            Σε μερικές εβδομάδες, στα τέλη Ιουνίου, θα λάβει χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Όπως συνέβη φέτος με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, και αυτή η διάσκεψη θα διεξαχθεί  με κεντρικό σημείο αναφοράς την «Πράσινη Οικονομία». Αλλά τι είναι τελικά η πολύ – αναφερόμενη «Πράσινη Οικονομία»? Δεν υπάρχει σαφής ορισμός, όπως δεν υπάρχουν και ξεκάθαρες υποχρεώσεις και ευθύνες. Ποιος είναι αυτός που θα κάνει την οικονομία πιο «πράσινη», πιο βιώσιμη και πιο «φιλική προς το περιβάλλον» σε παγκόσμιο επίπεδο?
Για τους Φίλους της φύσης, η «Πράσινη Οικονομία»  θέτει περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις. «Τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να έχουν υπερβολικές προσδοκίες αναφορικά με την ικανότητα και την θέληση του ιδιωτικού τομέα να δράσει», λέει ο Μάνφρεντ Πιλς, πρόεδρος των Φίλων της Φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. «Ανακηρύσσοντας τον ιδιωτικό τομέα ως τον κύριο υπεύθυνο για την για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι σαν να βάζουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα». «Η διαμόρφωση της κοινωνίας είναι ο κύριος και πρωταρχικός ρόλος των εκλεγμένων πολιτικών. Αυτή η ευθύνη δεν πρέπει και δεν μπορεί να ανατεθεί στην «Οικονομία»», εξηγεί ο κ. Πιλς.
«Η μονόπλευρη εστίαση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μας έχει οδηγήσει στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα», υπογραμμίζει ο κ. Πίλς. Ζούμε σε μία μεταβατική περίοδο αλλαγών που θα οδηγήσει σε μία καινούργια εποχή. Τα όρια της ανάπτυξης περιγράφονται πιο ευδιάκριτα από ποτέ και οι δομικές θεμελιώδεις αναθεωρήσεις θα είναι απαραίτητες. Μόνο εάν η οικολογική, η οικονομική και η κοινωνική διάσταση θεωρηθούν ως ενιαία «συμπαγής» ολότητα, η μετάβαση προς μια «πράσινη οικονομία» θα είναι ευεργετική τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.
Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών «Ρίο+20» τον Ιούνιο του 2012 θα παράσχει την ευκαιρία να συζητηθούν οι υπάρχουσες προτάσεις αναφορικά με το πώς θα εξασφαλιστεί ευημερία για όλους χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι Φίλοι της Φύσης καλούν τους πολιτικούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να δράξουν την ευκαιρία για μία βιώσιμη ανάπτυξη για την κοινωνία μας.
Το δίκτυο NFI (Naturefriends International) είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος έχει υπό την αιγίδα του περισσότερους από 50 οργανώσεις και περίπου 500,000 μέλη. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης  αποτελούν την  «καρδιά» του έργου του οργανισμού. Ο NFI είναι μέλος του «Green 10”,  ενός δικτύου από δέκα πρωτοπόρους περιβαλλοντολογικούς ΜΚΟ οι οποίοι είναι ενεργοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
(Μετάφραση: Αλεξάνδρα Θεοφίλη)

Διαβάστε το κείμενο στα αγγλικά…
   


 World Environment Day: Green Economy – setting the fox to keep the geese?

Vienna, 4 June 2012
On the occasion of the World Environment Day on 5 June 2012, which is held under the motto “Green Economy”, Naturefriends demand a clear political roadmap with specific obligations, encompassing a systematic change of the economic systems and taking into account the ecological and social dimension.

In a few weeks, at the end of June, the United Nations Conference on Sustainable Development will take place in Rio de Janeiro. Like this year’s World Environment Day of the United Nations Environment Programme (UNEP) on 5 June, it will be held under the motto of “Green Economy”. But what is this much-quoted “Green Economy”? There is no clear-cut definition, just as there are no clear responsibilities. Who is to make the economy a greener, more sustainable, more just and more environmentally sound one – at the global level?

For Naturefriends International (NFI), “Green Economy” poses more questions than it gives answers. “The United Nations seem to have too high expectations of the private sector’s ability and willingness to act,” says Manfred Pils, president of NFI. Declaring the private sector to be mainly responsible for sustainability would be like setting the fox to keep the geese. “Creating our society is the first and foremost task of elected politicians. This responsibility must not and cannot be delegated to ‘the economy’,” explains Mr Pils.

“Solely focussing on the gross domestic product and on economic growth has lead us to where we are today,” underlines Manfred Pils. We are living in a time of change towards a new era. The limits of growth are outlined ever more distinctly and fundamental reforms will be necessary. Only if ecological, economic and social aspects are dealt with as a coherent entity, the transition towards a green economy will be highly beneficial for both society and the environment.

The United Nations Conference “Rio+20” in June 2012 will provide an opportunity to discuss and enhance the numerous existing propositions on how to obtain prosperity for all without damaging the environment. Naturefriends call upon the political decision-makers to seize this opportunity and assume their responsibility for a sustainable development of our society.

NFI is the international umbrella organisation of the Naturefriends movement which has more than 50 member organisations and about 500,000 members. Creation and implementation of a sustainable development are at the heart of the organisation’s work. NFI is member of the “Green 10”, a network of ten leading environmental NGOs that are active at EU level.

Queries and contact:
Karin Chladek
Naturefriends International, Public Relations
Tel.: +43 (0)1 89 23 877-22
E-Mail: karin.chladek@nf-int.org
www.nf-int.org

Manfred Pils
President of Naturefriends International
Tel.: +43 664 82 85 204
E-Mail: Manfred.Pils@nf-int.org
www.nf-int.org