Το κίνημα της Αστικής Γεωργίας στον Διεθνή χώρο και οι μεταλλάξεις που προκαλεί στους ανοιχτούς χώρους και στη συμπεριφορά των τοπικών κοινωνιών…/ Τhe movement of Urban Agriculture in the international arena and the mutations caused to open spaces and in the behaviour of local communitiesthe…

 

Το θέμα της αστικής γεωργίας στην Ελλάδα απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, ομάδες, Ελεύθερους Κοινωνικού Χώρους, Δήμους κ.λ.π.

Χωρίς να θέλουμε να παρουσιάσουμε το θέμα συνολικά, υπάρχουν πολλά εγχειρήματα, κοινοτητες κ.λπ. αναρτούμε σήμερα την εισήγηση του  Προέδρου  των Γεωπόνων του Κόσμου  κ. Σταμάτη Σεκλιζιώτη με θέμα «Το κίνημα της Αστικής Γεωργίας στον Διεθνή χώρο και οι μεταλλάξεις που προκαλεί στους ανοιχτούς χώρους και στη συμπεριφορά των τοπικών κοινωνιών, το Παράδειγμα της Αμερικής».

Το θέμα παρουσιάστηκε στις 21/10/2011 στην ημερίδα  “Η αστική γεωργία στο Πάρκο Τρίτση” (ΕΔΩ)

Διαβάστε την εισήγηση του κ.Σεκλιζιώτη ΕΔΩ.