Σοβαρά προβλήματα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών/ Οι θέσεις των Φίλων της Φύσης

Οι Φορείς Διαχείρισης προστευόμενων περιοχών αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και χρηματοδότησης. Στο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί στα Χανιά το 2009 με θέμα τις προστατευόμενες περιοχές είχαν παρουσιαστεί τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 29 φορείς διαχείρισης που έχουν την “ευθύνη προστασίας τμημάτων 500 περιοχών της χώρας που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα προστασίας Natura 2000 της Ελλάδας”.  Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ 
 
Επάνω στα υπάρχοντα προβλήματα έρχονται να προστεθούν και άλλα με την κατάργηση ή συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης όπως  παρουσιάζεται στο υπ’ αριθ. 3737/23-08-2012 έγραφο τού Γραφείου Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ.  Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους Φορείς Διαχείρισης α) Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης β) Εθνικού Δρυμού Αίνου. Διαβάστε το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
——————————————–
Στις 12/9/2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ  συνάντηση εκπροσώπων φορέων με κύριο θέμα το κυβερνητικό σχέδιο για την συγχώνευση/κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Από τους Φίλους της Φύσης συμμετείχαν οι Τάσος Λύτρας (Νομικός Περιβάλλοντος) και Χρήστος Στεφανόπουλος (Περιβαλλοντολόγος – Νέοι Φίλοι της Φύσης).
Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν οι σημαντικότερες αιτίες των ελλειμμάτων στην προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και χρηματοδότησης. Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους, να έχει επαρκή χρηματοδότηση και να εξασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Η συμβολή των Φορέων Διαχείρισης στην προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000, όπου έχουν συσταθεί, αποτιμήθηκε θετική. Όπως επισημάνθηκε οι προβαλλόμενοι λόγοι δημοσιονομικής πολιτικής για την συγχώνευση/κατάργηση των ΦΔ είναι αβάσιμοι αφού το 95% της χρηματοδότησής τους εξασφαλίζεται από κοινοτικούς πόρους και τα μέλη τους δεν αμείβονται. Εξάλλου βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα χρηματοδότησης μελετών και αναθέσεων που θα ματαιωθούν αν υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ όχι μόνο δεν εισηγήθηκαν την κατάργηση/συγχώνευση των ΦΔ, αλλά ενημερώθηκαν εκ των υστέρων και διατύπωσαν την αντίθεσή τους σ’ αυτήν.
Η παρέμβαση των Φίλων της Φύσης
Στην παρέμβασή τους οι Τάσος Λύτρας, Χρήστος Στεφανόπουλος από τους Φίλους της Φύσης πρόβαλαν ότι κίνητρο και αυτού του κυβερνητικού σχεδιασμού δεν είναι η αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά η αποδιοργάνωση των φορέων και υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας (όπως επιδιώκεται και η απόσπαση των δασικών υπηρεσιών από το ΥΠΕΚΑ) με το σκοπό να διευκολυνθεί η άλωση και παράδοση των περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας για επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού.
Δεδομένου μάλιστα ότι από το 1986 (οπότε ψηφίστηκε ο πρώτος περιβαλλοντικός νόμος) μέχρι σήμερα η Διοίκηση αποφεύγει συστηματικά να υλοποιήσει όσα προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία η επίκληση των μνημονιακών δεσμεύσεων είναι προσχηματική. Ότι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς είναι ανάγκη να αντιπαρατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση πολιτικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (και όχι μόνο των θεσμικά προστατευόμενων περιοχών) που θα περιλαμβάνει εθνική στρατηγική, καθιέρωση της περιβαλλοντικής προστασίας ως συνιστώσας σε όλους τους τομείς κυβερνητικής πολιτικής, εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων, ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000, εκπόνηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών μελετών και δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων και παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. Στην θέση αυτή περιλαμβάνεται και η υπεράσπιση των ΦΔ ως περιβαλλοντικών κατακτήσεων.