Για το σπήλαιο και τις Ιαματικές Πηγές Καϊάφα


ΨΗΦΙΣΜΑ της Εθνικής Συνδιάσκεψης των Φίλων της Φύσης 29/9/2012

Για το σπήλαιο και τις Ιαματικές Πηγές Καϊάφα

    Το σπήλαιο Καϊάφα και οι Ιαματικές Πηγές αποτελούν φυσικό γεωλογικό σχηματισμό μεγάλης οικολογικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας.
    Πρόκειται για κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστής κυριότητας ούτε αποκλειστικής χρήσης και εμπορικής – τουριστικής εκμετάλλευσης.
    Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του θεμελιώνεται και με την από αμνημονεύτων χρόνων ελεύθερη πρόσβαση στο σπήλαιο και απόλαυση των Ιαματικών Πηγών απ’ όλους τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο.
    Το γεγονός αυτό, όσον αφορά το εξωτερικό σπήλαιο, ήταν αναγνωρισμένο και καθ΄ όλη την περίοδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών από τον ΕΟΤ, αφού αυτό βρισκόταν εκτός της υπό εκμετάλλευση οριοθετημένης περιοχής και ήταν ελεύθερα προσβάσιμο.
   
Όμως, εδώ και ορισμένο χρόνο έχει τοποθετηθεί περίφραξη γύρω από το χώρο  των Ιαματικών Πηγών καθώς και του εξωτερικού σπηλαίου, γεγονός που αποκλείει κάθε πολίτη από την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης αυτών και ταυτόχρονα  υποβαθμίζει την  περιβαλλοντική αξία της περιοχής, η οποία σημειωτέον εντάσσεται στο δίκτυο NATURA.
   
Αν και ως επίσημη δικαιολογία προβάλλεται η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στήριξης του σπηλαίου    επισημαίνουμε ότι η περίφραξη έγινε πριν τις πυρκαγιές του 2007 –  πολύ φοβόμαστε ότι πραγματική επιδίωξη των εμπνευστών της περίφραξης ήταν η ενσωμάτωση του εξωτερικού σπηλαίου των Ιαματικών Πηγών στον όμορο χώρο των τουριστικών εγκαταστάσεων που ελέγχει πλέον η Εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η κατάλυση του κοινόχρηστου χαρακτήρα αυτού και η εκχώρηση όλης της περιοχής σε ιδιωτική εκμετάλλευση.
  
Για όλα αυτά εκφράζουμε την αντίθεσή μας.
      
  Ζητούμε:
1.      Την απομάκρυνση της περίφραξης από τσιμέντο και κάγκελα από τον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου, η οποία υποβαθμίζει την αισθητική του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.
2.      Να μην εκτελεσθούν τεχνικά έργα και διαμορφώσεις που θα αλλοιώνουν το φυσικό ανάγλυφο του σπηλαίου και την αισθητική του τοπίου.
3.      Τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του εξωτερικού σπηλαίου των Ιαματικών Πηγών με τη διασφάλιση του δικαιώματος των κατοίκων να χρησιμοποιούν τις Ιαματικές Πηγές για θεραπευτικούς σκοπούς και για αναψυχή.
4.      Να παραμείνει ο χώρος του εξωτερικού σπηλαίου  των Ιαματικών Πηγών  εκτός περίφραξης και εκτός ιδιωτικής – επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.   
5.      Να χαρακτηριστεί το σπήλαιο Καϊάφα και οι Ιαματικές Πηγές του ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός.
Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας  [μέλος του πανελληνίου & διεθνούς δικτύου “Friends of Nature“]
Αγ. Βαρβάρας 1,  27100 Πύργος
 Τηλ:  26210 35745, 6974799676                                              
Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης
Θερμοπυλών 92, 124 61 Χαϊδάρι
Τηλ: 210 5989762, 6932 638534
email: xpolis@gmail.com