Σάββατο 10/11/2012: “Σποροπαραγωγή: Η σημασία της στην εθνική οικονομία και ανεξαρτησία”