Για τους σπόρους, την υγιεινή διατροφή, την ανεξαρτησία των παραγωγών…