Όλα έχουν ένα όριο… Δεν είναι επιτρεπτό να ανεμογεννήτριες να ξεπερνούν σε ύψος την Παναγία της Πέτρας – και μάλιστα να είναι διπλάσιες σε ύψος